„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2007 m. liepos 27 d., Nr. 3 (22)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Sveikiname 85-metį švenčiantį kraštotyrininką ir projektuotoją Leoną Juozonį!

Žymus tautodailininkas,
kraštotyrininkas ir projektuotojas
Leonas Juozonis švenčia 85-metį

Liepos 24 dieną Leonui Juozoniui sukako 85 metai. L.Juozonis – žinomas tautodailininkas, projektuotojas, Meno saviveiklos žymūnas, Garbės kraštotyrininkas, poeto Jono Aleksandravičiaus-Aisčio premijos laureatas (1991), apdovanotas Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1999) kaip 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. Dar sovietinės okupacijos metais jis, būdamas nuoširdus Lietuvos patriotas, slapta ar pusiau slapta kūrė, statė arba atstatė paminklus, koplytstulpius, stogastulpius, skirtus mūsų žymiesiems žmonėms ir statė juos neatsiklausdamas valdžios arba apeidamas visokiausius jos trukdymus. Taip jo pastangomis buvo sukurtas ir Paežeriuose (Vilkaviškio r.) 1984 metais pastatytas stogastulpis Antanui Krikščiukaičiui-Aišbei, rašytojui, teisėtyrininkui, profesoriui, pirmajam Vyriausiojo Tribunolo pirmininkui, Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordininkui. Taip pat 1980 metais Plokščiuose yra pastatęs antkapinį paminklą žymiam kraštotyrininkui mokytojui Tomui Glodui, paminklus poetui J.Aleksandravičiui-Aisčiui, Matui Šalčiui, Adomui Jakštui-Dambrauskui, Jurgiui Bieliniui, Baliui Sruogai, atminimo stulpą partizano Kazio Krisiūno žūties (1945 06 30) vietoje lentą Jonui Basanavičiui jo tėviškėje, lentą akad. Tadui Ivanauskui ant namo-muziejaus sienos (1997). Nepriklausomybės metais L.Juozonis daug paminklų pastatė partizanams, žuvusiems už tėvynę. Pavyzdžiui, paminklas partizanams broliams Juozui Lukšai-Daumantui, žuvusiam 1951 m. rugsėjo 4 d., Jurgiui Lukšai-Piršliui (žuv. 1947 m. birželio 13 d.) ir Stasiui Lukšai-Juodvarniui (žuv. 1947 m. rugsėjo 12 d.) atminti (1995 m., paminklo bendraautoris – P.Petraitis), kryžių kompozicija 1952 m. birželio 24 d. nužudytiems Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadui Vitui Menkevičiui-Spygliui, vadui adjutantui Vincui Bražinskui-Smaugliui ir Dešinio būrio partizanams Albinui Banislauskui-Klajūnui, Pranui Kižiui-Vilčiai, Kostui Marčiulaičiui-Slankai, Vincui Navickui-Dėdei ir Antanui Šalčiui-Švedui atminti (1989).

Leonas Juozonis, be monumentalios dailės, piešia paveikslus įvairia technika (aliejumi, akvarele, pastele, tempera, šilkografija), tarp jų ir karikatūras, draugiškus šaržus, dalyvauja parodose arba jas rengia, iliustruoja knygas, iki šiol vadovauja Kauno sėlių klubui.

Linkime mūsų garbiajam menininkui, kraštotyrininkui Leonui Juozonui geros sveikatos, gražių kūrybinių pasiekimų ir ilgų ilgų metų!

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija