„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2010 m. sausio 22 d., Nr.1 (122)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Biržų valančiukai daro gerus darbus

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Tikrieji valančiukai Gabrielė Šamšonaitė,
Rūta Dambrauskaitė, Lauryna Gendvilaitė,
Simona Kučiauskaitė ir Kamilė Imbrasaitė

Tikrieji valančiukai Gabrielė
Tekutytė ir Lukas Gaudiešius

Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios
klebonas kun. Dalius Tubys šventina
visą valančiukų atributiką. Dešinėje –
„Svajonių bažnyčios“ jaunimo
grupės narys Vytautas Undzėnas

Valančiukai – tai Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio ugdytiniai, vyresniųjų blaivininkų pamaina. Į juos dedama daug vilčių. Juk valančiukas duoda priesaiką nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, nevartoti ir neplatinti narkotikų bent tol, kol mokysis mokykloje. Šiuo metu Lietuvoje valančiukai skaičiuojami dešimtimis tūkstančių.

Gruodžio 11-ąją Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos valančiukai šventė 15-os  metų jubiliejų. Jiems nuo pat įsikūrimo vadovauja tikybos mokytoja Nijolė Baliutavičienė. Vadovė papasakojo apie šios organizacijos pradžią: „Tuometinis Biržų dekanas kun. Bronius Strazdas 1994 metais mane įkalbino įkurti  valančiukų būrelį. Pirmiausia valančiukais tapo mano trys vaikai, mano brolio vaikai, kai kurių mokytojų vaikai. Valančiukų vis daugėjo. Vienu metu jų buvo gerokai per šimtą. Mokomės atskirti gėrį nuo blogio, daug keliaujame, darome gerus darbus, lankome bažnyčią ir savo gyvenimo būdu stengiamės įrodyti, kad kiekvienas mūsų gali pasikeisti ir siekti gėrio. Valančiukai – tai vyskupo M. Valančiaus įpėdiniai. Šis vyskupas mums itin artimas dar ir todėl, kad jis kadaise pašventino mūsų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią“.

Pakalbinome į renginį atvykusį Biržų parapijos kleboną kan. Dalių Tubį. Jis pasidžiaugė veikliomis tikybos mokytojomis ir valančiukais, kurie įsijungė į parapijos gyvenimą, dalyvauja šventėse.

Mokyklos aktų salė buvo papuošta Advento vainiku su dviem degančiomis žvakėmis, kurios simbolizavo dvi jau praėjusias Advento savaites. Ant kito stalo buvo padėtas aplankas „Valančiukų gerų darbų diena“. Apie jų atliekamus darbus pasižiūrėjome filmuką: jie lankosi vaikų namuose, su seneliais ir neįgaliaisiais per šv. Kalėdas, švenčia Užgavėnes, šventoriuje sodina medelius, skaito „Kregždutę“ ir „Valančiuką“ (dabar „Valančiukų aidas“). Kartu su vaikais šmėkščiojo kunigų veidai: Antano Balaišio, Stasio Kazėno, Daliaus Tubio…

Pirmasis sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius Leonas Zdanavičius. Jis valančiukams padėkojo už gerus darbus, už tai, kad jie mieste yra matomi, garsina „Aušros“ vidurinę mokyklą. Klebonas kan. D. Tubys padėkojo vadovei N. Baliutavičienei už tai, kad ji myli Dievą ir mokinius, pažadėjo už juos paaukoti šv. Mišias. Klebonas taip pat pašventino valančiukų vėliavą ir kaklaraiščius, kuriuos po priesaikos užrišo Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio valdybos narys Vytautas Uogelė. Valančiukus sveikino Biržų jaunimo reikalų koordinatorė Ramunė, „Saulės“ gimnazijos skautai, „Atžalyno“ vidurinės mokyklos mokinių atstovai, Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos ateitininkai.

Sveikiname ir mes, linkime ištesėti pasižadėjimus ir augti tvirtais ąžuolais po Šiaurės Lietuvos saule.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija