„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2010 m. balandžio 23 d., Nr.4 (125)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Vaikų Velykėlės Kaune

Šv. Antano Paduviečio bažnyčios
klebonas kun. Vytenis Vaškelis gėrisi
išradingai pagamintais margučiais

Vaikų darželių atstovai prie
savo pagamintų velykinių medžių
Renatos DANAITIENĖS nuotraukos

Vaikai plėšo popieriaus skiauteles,
iš kuriųš pagaminta popieriaus
mase aplipdomi kiaušiniai

Jaunesniojo amžiaus vaikams dar sunku suvokti tikrąją Šv. Velykų prasmę. Juos labiausiai žavi šios šventės atributas – margutis – gyvybės, išlikimo ženklas.

Savaitę po Velykų švenčiamas Atvelykis, Dievo Gailestingumo šventė. Atvelykis, arba mažosios Velykėlės, dar kitaip vadintos vaikų Velykėlėmis. Jose svarbiausiais tapdavo vaikai – jie margino margučius, rideno, lankė krikšto tėvelius, žaidė žaidimus.

Kauno vaikų darželio „Nežiniukas“ pedagogės Regina Volonsevičienė, Ina Odencovienė, Vidmanta Ambrizienė, inicijuotos direktorės pavaduotojos ugdymui Renatos Danaitienės, parengė meninį projektą „Aš margutį ridenu“, į kurį įsitraukė 31 Kauno ikimokyklinės įstaigos vaikai, pedagogai ir tėveliai. Projekto organizatorės dalyviams suteikė žinių, pravedė praktinę konsultaciją, kurios metu ne tik supažindino su papjėmašė technikos galimybėmis, gaminant margučius, bet ir parengė lankstinukus apie popieriaus technikos būdus, paruošė padalomąją  medžiagą apie Šv. Velykų reikšmę, papročius, tradicijas.

Gavėnios laikotarpiu savo įstaigose auklėtojos kartu su savo grupės vaikais, bendradarbiaudamos su tėvais ir bendruomenės nariais, iš popieriaus, siūlų gamino margučius, juos margino pačių pasirinktomis priemonėmis, puošė  pagamintus velykinius medžius, eglutes. Pedagogai parengė stendus apie įstaigose vykusį kūrybinį darbo procesą, kurie eksponuojami „Nežiniuko“ vaikų darželyje.

Prieš pat Atvelykį Šv. Antano bažnyčios šventoriuje buvo surengtas šventinis renginys, į kurį buvo pakviesti projekte dalyvavusių įstaigų pedagogai ir ugdytiniai, tėvai ir seneliai. Šventėje apie Šv. Velykų prasmę kalbėjo bažnyčios klebonas  kunigas Vytenis Vaškelis. Jis ne tik šiltai bendravo su vaikais, bet ir parodė nuoširdų susidomėjimą išradingai pagamintais margučiais. Šventę vedė organizatorių pasirinkti personažai Vėjas, Pavasaris, Kiškių šeimyna. Kiekvienas  vaikų darželis pristatė savo gamybos margučiais papuoštą Velykinį medį. Kiškis skelbė didžiausio bei mažiausio margučio konkursą. Visų įstaigų dalyviai buvo apdovanoti organizatorių pagamintais prizais, padėkomis. Šventėje netrūko ir linksmybių:  lietuvių liaudies ratelius organizavo muzikos mokytoja ir vaikai iš kaimyninės „Šviesos“ darželio-mokyklos, buvo ridenami atsinešti margučiai. Graži šventė šildė visų mažų ir suaugusių širdeles. Savo kūrybiniais darbais organizatoriai papuošė ir labdaros organizacijos patalpas Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje.

Projekto organizatorių nuomone, įtraukiant kitų ikimokyklinių įstaigų pedagogus bei bendradarbiaujant su bažnyčios atstovais ne tik vaikams buvo atskleista Šv. Velykų reikšmė, papročiai, tradicijos, supažindinta su simboline margučių reikšme, jų raštais, įvairove, bet ir sudarytos galimybės vaikams patirti bendrumo, kūrybos džiaugsmą.

Vidmanta Ambrizienė, Ina Odencovienė,
Kauno vaikų darželio „Nežiniukas“ auklėtojos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija