„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. vasario 25 d., Nr.2 (135)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Gimnazijoje – kariškiai ir šauliai

Vytautas Bagdonas

Nuotrauka prisiminimui (iš kairės):
Generolo Jono Žemaičio karo
akademijos kariūnas Martynas
Lapienis, Anykščių S. Dariaus
ir S. Girėno 1-osios kuopos
vadė Indrė Meliūnaitė, Karo
akademijos kariūnė Sandra
Surgailytė, šaulys istorikas
Norbertas Černiauskas,
anykštėnas Lietuvos karo
akademijos viršininkas
pulkininkas Gintaras Bagdonas
ir laikraščio „Anykšta“
žurnalistas Rytis Kulbokas

Anykščių  A. Vienuolio gimnazijoje dažnai lankosi  buvę šios mokyklos auklėtiniai. Neseniai  savo buvusią mokyklą aplankė Generolo Jono Žemaičio  karo akademijos viršininkas pulkininkas Gintaras Bagdonas. Kartu su juo gimnazijoje lankėsi ir kariūnai anykštėnas Martynas Lapienis bei uteniškė Sandra Surgailytė. Kariškius lydėjo ir Anykščių S. Dariaus ir S.Girėno kuopos šauliai.

Svečiai susitiko ir bendravo su gimnazijos direktore, Kovo 11-osios akto signatare Irena Andrukaitiene, pedagogais ir gimnazistais. Pulkininkas G.Bagdonas gimnazijos bendruomenei įtaigiai pristatė Lietuvos kariuomenės istoriją, papasakojo apie dabartines karines pajėgas, taikias Lietuvos karių misijas užsienio šalyse, karo akademiją. Apie mokymąsi Karo akademijoje, šios mokymo įstaigos privalumus mintimis dalijosi ketvirto kurso kariūnai M. Lapienis ir S. Surgailytė. Po tokio įdomaus susitikimo ne vienas dvyliktokas pasiryžo pasirinkti karininko profesiją ir tarnauti Lietuvai.

Šaulių sąjungos aktyvistas studentas istorikas Norbertas Černiauskas, vienas iš akcijos „Misija – Sibiras“ dalyvių, papasakojo apie tautiečių tremtinių kapų paieškas ir jų tvarkymą, sunkumus, kuriuos patyrė į kilnų žygį praeitų metų vasarą išsirengę lietuviai.

Po susitikimo gimnazijoje buvo aplankyta anykštėnų S. Dariaus ir S. Girėno 1-osios šaulių kuopos būstinė buvusiame teritorinės gynybos štabe.

Anykščiai
Zenono Mameniškio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija