„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. rugsėjo 23 d., Nr.9 (142)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Popiežiaus susitikimas su sužadėtiniais

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
sveikina Ankonoje
susirinkusius jaunus žmones

Ankonos centrinę Plebiscito
aikštę užpildė šimtai
sužadėtinių porų

Šventasis Tėvas nuoširdžiai
bendrauja su jaunimu

Bažnyčia yra jaunų žmonių sąjungininkė

Praėjusiame Italijos 25-ajame nacionaliniame Eucharistiniame kongrese taip pat buvo ryškus jaunimo dalyvavimas ir jo dvasinių reikalų aptarimas. Ta proga netgi iš Ispanijos buvo atgabentas ir pagerbtas Madride vykusių Pasaulinių jaunimo dienų kryžius. Rugsėjo 18 dieną Ankonos uostamiestyje šv. Mišių aukojimu uždaręs minėtąjį Eucharistinį kongresą, popiežius Benediktas XVI atskirai susitiko su jaunaisiais žmonėmis, ypač su į centrinę Plebiscito aikštę susirinkusiais šimtais jaunų sužadėtinių porų. Joms Šventasis Tėvas kalbėjo apie būtinumą atsakingai ruoštis brandžiam šeimos gyvenimui, kuris grindžiamas santuokinio ryšio neišardomumu.

Pirmoje kalbos dalyje buvo apžvelgtas dabartinio visuomeninio gyvenimo kontekstas, kuris jaunimui yra gana sudėtingas, su stabilaus darbo stygiumi, skatinančiu netikrumą dėl ateities. Susidaro įspūdis, kad šiuolaikinė „visuomenė nesugeba tinkamai įvertinti jūsų kartos energijos, kompetencijos ir kūrybingumo“, – apgailestavo Benediktas XVI. Šias problemas dar labiau paaštrina aiškių moralinių kriterijų nebuvimas, ir toje painiavoje kiekvienas ieško savo individualaus „nepriklausomo“ kelio, dažnai ne tiek planuodamas savo gyvenimą, kiek reaguodamas į sensacijas, trumpalaikes nuomones bei emocijas. Esant bendruomenės audinio nuolatiniam trūkinėjimui ir fragmentiškumui, ir įsivyravusiam reliatyvizmui nuslopinus tikrąsias vertybes, jauno žmogaus gyvenimo sprendimai tampa labai pažeidžiami ir vietoje trokštamos laisvės jis tampa visiškai priklausomas nuo besikeičiančių aplinkybių.

„Brangūs jauni žmonės, neišsigąskite šių iššūkių akivaizdoje! – drąsino Šventasis Tėvas. – Niekada nepraraskite vilties. Turėkite drąsos taip pat ir sunkumuose, išlikdami tvirti tikėjime. Būkite tikri, kad kiekvienose aplinkybėse jūs esate globojami ir saugomi Dievo meilės, kuri yra jūsų stiprybė“. Esant tokiam Dievo poreikiui, yra labai svarbu susitikti su Juo asmeninėje ir bendruomeninėje maldoje, būti nuosekliems ir ištikimiems katalikiškojo tikėjimo principams. Toks yra „jūsų meilės kelias: mylėti Dievą ir žinoti, kad Jis mane myli. Niekas negali atskirti mūsų nuo Dievo meilės!“, – kalbėjo Popiežius Ankonos senamiesčio aikštėje jį šiltai sutikusiems jauniems žmonėms. Jis taip pat patikino, kad Bažnyčia yra artima jų problemoms, žino jų tikrųjų teisingumo, žmogiškų santykių ir šeimos vertybių troškimą, ir rodo didelį pasitikėjimą jaunimu.

Neatsisakyti kilnaus meilės idealo

Paliesdamas konkrečias sužadėtinių patirties sąlygas, Šventasis Tėvas priminė, kad ir šiuo atžvilgiu dabarties išbandymai nėra paprasti. Perdėtai iškeliant „kūniškus reikalus“, yra banalizuojamas seksualumas, kuris tampa atskirtas nuo „bendrystės gyvenime ir meilėje“ konteksto. O juk buvimas sužadėtiniais yra ypatingas gyvenimo etapas, kuriame atsiskleidžia buvimo brangiu kitam tikrasis grožis. „Išgyvenkite šį kelią su reikiamu intensyvumu, palaipsniškumu ir tiesa, – kvietė sužadėtinius popiežius Benediktas XVI. – Neatsisakykite kilnaus meilės idealo, kuris yra Dievo meilės atspindys ir liudijimas!“ Tai reiškia vengimą užsiskleisti tik intymiuose santykiuose, „kurie yra klaidingai raminantys“, bet padaryti juos „raugu“ aktyviai ir atsakingai gyvenimo bendrystei. Tikroji meilė reikalauja pasirengimo ir „brandos kelionės“, kad būtų išgyventa su abipuse padėka, pasiaukojimu, atleidimu ir pagarba vienas kitam.

Kadangi žmogiškoji meilė atspindi amžinąją Dievo meilę, kuri ir sukūrė žmogų, tai vyro ir moters sprendimas susijungti santuokiniam gyvenimui turi šventumo malonės ženklą. Buvimas sužadėtiniais reiškia laukimą malonės, kurią reikia priimti žengiant pažinimo, pagarbos ir dėmesio keliu, kad vėliau, jau santuokiniame gyvenime, „meilės kalba bėgant metams liktų prasminga“. Sužadėtiniai turi ruoštis santuokiniam gyvenimui stiprindami įsitikinimą, kad tikroji meilė turi išskirtinį „amžinumo“ bruožą. Bažnyčios patvirtintą sakramentinio santuokinio ryšio neišardomumą reikia suprasti ne kaip sąlygą, bet kaip dovaną, kuri turi būti trokštama ir išgyvenama nepriklausomai nuo besikeičiančių sąlygų.

Kad būtų išvengta greito „sudegimo“, Popiežius sužadėtinius perspėjo nuo paplitusio mentaliteto, kad jau „pats gyvenimas kartu yra ateities garantija“. Turi būti „neperšokti“ nuoseklūs žingsniai į intymumą, tam yra reikalingas laikas. Be to, „meilėje reikia erdvės Kristui, kuris gali padaryti žmogiškąją meilę ištikima, laiminga ir neišardoma“. Ištikimybė ir pastovumas meilėje taip pat įgalina atvirumą gyvybei, tėvystei ir motinystei bei gebėjimui Dievo dovanotus vaikus su pasitikėjimu auginti gyvenimo gėriui. „Ištikimybė, neišardomumas ir gyvybės perdavimas yra kiekvienos šeimos rūmo kolonos, tikras bendrasis gėris ir visos visuomenės brandus paveldas“, – tvirtino Šventasis Tėvas. Šių vertybių liudijimas pavyzdingoje katalikiškoje santuokoje yra svarbi tarnystė, ir reikia su padėka minėti tuos, kurie padeda tam rengtis. Benediktas XVI kvietė sužadėtinius rodyti dėkingumą kompetentingiems ir geranoriškiems jų pasirengimo kursų vedėjams, kurie „yra ženklas dėmesio ir globos, kurią krikščionių bendruomenė jums skiria“.

Baigdamas pokalbį Šventasis Tėvas dar kartą pabrėžė, kad tikrosios meilės patirtis turi savyje potraukį į Dievą, todėl rengimąsi santuokai reikia daryti tikėjimo kupina darbotvarke su aktyviu dalyvavimu sekmadienio Eucharistijos liturgijoje. Tada nereikės bijotis santuokinio pasirinkimo įpareigojančios atsakomybės, nereikės bijoti įžengti į tą „didįjį slėpinį“, kuriame du asmenys tampa vienu kūnu. Popiežius Benediktas XVI jaunus žmones patikėjo Viešpatį priėmusių sužadėtinių šv. Juozapo ir Švč. Mergelės Marijos globai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija