„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. lapkričio 11 d., Nr.11 (144)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

 Džiugesio ir vilties  diena

Danguolė Misiukonienė

Dvasinės pagalbos jaunimui centro
komanda ir renginio svečiai

Nuotraukoje (iš kairės) DPJC
steigėjas prelatas Edmundas
Putrimas, Kanados ambasados
reikalų patikėtinis Lietuvai
p. K. Hamilton, Kanados
ambasados programų koordinatorė
E. Jurkevičienė, DPJC vadovas
V. Greičius, Klaipėdos
m. meras V. Grubliauskas
ir UAB „Frezijos puokštė“
direktorėė Živilė Kristutienė

Renginio metu pasodinti
klevas ir ąžuolas Klaipėdos
miesto Trinyčių parke
A. Stankaus nuotraukos

Klaipėdoje 16 metų gyvuojantis ir veikiantis Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras (DPJC) ilgai ruošėsi padėkos renginiams, skirtiems Kanados vyriausybei  ir savanoriams.

2011 m. spalio 21 dieną DPJC darbuotojai, savanoriai sulaukė Kanados ambasados skyriaus Vilniuje reikalų patikėtinio p. Kevino Hamiltono, Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko, kitų garbių svečių ir žurnalistų.

Vienas iš DPJC steigėjų –  prelatas Edmundas Putrimas – spaudos konferencijoje priminė DPJC įkūrimo aplinkybes, kurios prieš 17 metų buvo  labai svarbios Klaipėdos jaunimui.

Diplomatas K. Hamiltonas tarė, jog didžiuojasi, „kad su šiuo centru sieja tokie stiprūs kanadietiški ryšiai, užsimezgę 1994 m. Lietuvos–Kanados namuose Toronte“, nes iš čia atsiliepta į poreikį gerinti paslaugas vaikams ir jaunimui tais ankstyvaisiais nepriklausomybės laikais.

Klaipėdos meras V. Grubliauskas, dėkodamas DPJC už nuveiktus darbus miestui ir jo žmonėms, ypač Tarptautiniais savanorystės metais, priminė apie savanorių darbo kilnumą, pasiaukojimą, dalinimąsi kaip krikščioniškų principų įtvirtinimą gyvenime.

Savanorystės ištakas ir raidą aptarė Apskritojo stalo dalyviai. Klaipėdos univesiteto doc. dr. Ilona Klanienė prisiminė DPJC augimą ir pokyčius, ypatingą dėmesį skirdama savanorių rengimui, centrą pavadindama savanorystės sklaidos vieta, nes iš DPJC patirties sėmėsi kitos nevyriausybinės organizacijos.

Savanorystė – žmogaus pilietiškumo matas ir vyksmas, dovanai atiduodamas laikas, energija, įgūdžiai. Savanoriai, padėdami kitiems, ir patys sugeba pakeisti savo gyvenimus. Tokios buvo kitų kalbėtojų mintys.

Tądien netrūko simbolikos, siejančios Kanadą ir Lietuvą. Diplomatas ir miesto meras kartu su savanoriais Trinyčių parke pasodino klevą ir ąžuolą – abiejų šalių simbolius. Medžius dovanojo UAB „Frezijos puokštė“. Prelatas E. Putrimas savo invokacijoje dėkojo Dievui, Kanadai ir Lietuvai, DPJC darbuotojams ir savanoriams už darbą.

Apie Padėkos renginius informavo miesto dienraščiai „Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“,  radijo stotis „Laluna“.

DPJC šeimynai užteko jaudulio, įtampos ruošiantis renginiui, bet geras įdirbis suteikė džiaugsmo visiems, kartu nuoširdžiai paminėjusiems Kanados ir Lietuvos diplomatinių santykių atkūrimo dvidešimtmetį.

Klaipėda
 A. Stankaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija