„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. vasario 10 d., Nr.2 (147)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

„Angeliukai“ skleidžia gerumą ir viltį

Pranas Laurinavičius

Viduklės klebonas kun. Albertas
Stanulis ir Šv. Kryžiaus
bažnyčios jaunieji giedotojai,
susibūrę į chorelį „Angeliukai“

Tikrą Kūrėjo žodžio grožį jau dešimt metų puoselėja ir savo parapijos žmonėms skleidžia Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčios jaunieji giedotojai, susibūrę į chorelį „Angeliukai“. Muzikuojančių ir giedančių – apie dvidešimt. Chorelio sudėtis kiekvienais metais keičiasi – vieni išvyksta studijuoti, jų vieton stoja kiti. Bet yra tokių, kurie iš studijų parvykę namo vis atranda kelią į pamėgtą „Angeliukų“ chorelį, kuriam vadovauja bažnyčios vargonininkė Jurgita Undirienė. „Angeliukus“ sutikau klebonijoje besiruošiančius vykti į Blinstrubiškių senelių globos namus adventiniam koncertui. Jaunieji choristai pasidalijo mintimis apie savo veiklą, apie susidomėjimą sakralinėmis giesmėmis.

Kaip teigia muzikologai, populiarios krikščioniškos muzikos šaknys siekia XIX amžių. Dainų, giesmių temos būna įvairios, nemažai jų ir apie Dievą. Kantri stiliaus muzika vis populiarėja, o kartu su ja – ir krikščioniškos dainos. Šiandien krikščioniška muzika skelbia Gerąją Naujieną, tik vyresniosios kartos žmonės ne visada supranta, kad ir muzika – Dievo dovana. „Angeliukų“ chorelio merginos (jų čia dauguma) vienaip ar kitaip susijusios su muzika, lanko Meno mokyklą. Štai keletas merginų minčių, dėl ko jos muzikuoja arba gieda chorelyje. Emilija: „Giedodama aš geriau pajaučiu Dievo artumą“. Dovilė: „Talentai skiriami Dievo, tai ir dėkokime jam per savo talentą“. Kamilės ir Monikos nuomonės sutampa – muzika padeda pajusti vienybę, čia užgimsta gražiausias bendravimas. Monika bažnyčioje per šv. Mišias dažnai gieda psalmes. Kornelija pamaldų metu skaito Šventąjį Raštą. Ji sako, kad giedodama visada įgauna dvasinės stiprybės. Su Kornelija chorelyje gieda jos sesės dvynės Rimantė ir Raimonda. Julija ir Aistė taip pat mano, kad per muziką šlovindamas Dievo žodžius, būni arčiau Jo. Chorelio vadovė Jurgita priduria, kad „Angeliukai“ gyvena gana žemišką gyvenimą, kiekvieną vasarą poilsiauja prie jūros Karklėje. „Turime savo stovyklos vėliavą, savas tradicijas ir naudojamės visomis žemiškomis Dievo duotomis dovanomis“, – atviravo Jurgita.

Viduklės klebonas kun. Albertas Stanulis pažadėjo, kad po Kalėdų „Angeliukus“ pakvies peržiūrėti vasaros stovyklos filmuotą medžiagą, o artimiausiu metu surengs pramoginę kelionę į Trakų vandens parką „Trasalis“. Klebonas nuoširdų ačiū taria savo parapijos ūkininkams, verslininkams, kurie visada paremia finansiškai. Advento ramybę ir Šv. Kalėdų gerumą pajuto seneliai Blinstrubiškių globos namuose, kuriuose koncertavo „Angeliukai“. Jaunimas suvaidino mini spektakliuką apie kalėdines žmogiškos vilties žvakes, o dainos ir giesmės buvo pačios gražiausios, tinkančios tik advento laikotarpiui. Už nuostabų vakarą „Angeliukams“ nuoširdžiai dėkojo globos namų direktoriaus pavaduotojas V. Šimaitis, socialinė darbuotoja R. Radavičienė. Klebonas kun. A. Stanulis tą vakarą aplankė nemažai globos namų gyventojų, linkėjo jiems Dievo palaimos, įteikė po kalėdinę žvakę ir 2012 metų katalikų kalendorių.

Dievo malonės dėka žmogus gali sujungti abi gyvenimo puses – materialiąją ir dvasinę – ir taip atrasti tikrąją prasmę. Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikais. Tik neužpūskime gerumo ir vilties žvakių.

Viduklė, Raseinių rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija