„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. kovo 14 d., Nr.3 (172)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kai mylime vieni kitus

Talkininkai kartu su klebonu
kun. Sauliumi Paliūnu
dalina saldainius ligoniams
Rimos Kareivienės nuotrauka

Medikai, ligoniai ir svečiai
minint Pasaulinę ligonių
dieną Kuršėnų ligoninėje
Petro Griciaus nuotrauka

Popiežius Pranciškus kvietė visus prisidėti prie Pasaulinės ligonių dienos minėjimo.

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas vicedekanas kun. Saulius Paliūnas kiekvienais metais tą dieną lanko ligonius Kuršėnų miesto ligoninėje, aukoja šv. Mišias ligoninės koplyčioje už žmonių sveikatą, aplanko Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pacientus. Šį kartą klebonas sulaukė jaunų pagalbininkų – bažnyčios vaikų choro narių, kuriems vadovauja vargonininkas Amandas Šešeika. Gydytojai, medicinos seserys, slaugytojos, ligoniai, kurie galėjo vaikščioti, susirinko dalyvauti šv. Mišiose. Tie, kurie negalėjo paeiti dėl ligos, savo palatose klausėsi Dievo Žodžio, vaikų atliekamų giesmių. Klebonas kalbėjo, kad reikia mylėti vieniems kitus, nes meilė yra iš Dievo, būtina lankyti ligonius, jų neapleisti ir nepamiršti. Nesvarbu, ar lankome savus ar visiškai nepažįstamus žmones. Juk kiekvienas ligonis laukia šilumos ir meilės. Mokiniams tai – gera patirtis, leidžianti prisiliesti prie kenčiančio, apleisto, vienišo žmogaus. Ateityje jie neapleis ir savo artimųjų, nepaliks jų vienų nelaimėje ir skausme. Kai kurie ligoniai braukė ašaras, juos sujaudino atvykusiųjų dėmesys, šiltas bendravimas. Juk tai – geriausias vaistas nuo ligų, o ištarti šilti ir nuoširdūs žodžiai iš klebono lūpų suteikė visiems ramybės. Šv. Mišių pabaigoje buvo giedama giesmė „Dangaus Karaliene“. Visi kartu Mariją garbino giesme. Juk Marija yra ligonių ir kenčiančių Motina. Galime kreiptis į ją, kad padėtų, palaikytų mus ir neapleistų.

Po šv. Mišių prasidėjo ligonių lankymas palatose. Klebonas kun. S. Paliūnas visada ligoniams paruošia dovanėlių. Didžiuliai pinti krepšiai, pilni saldainių, buvo išdalinti ne tik patiems mažiausiems ligoniukams, bet ir suaugusiems, gydytojams, slaugytojoms. Neliko nė vieno, kuris negavo saldžių dovanėlių. Kiekvienoje palatoje buvo paliktas tautinis simbolis – trispalvė vėliavėlė, kurią savo rankomis pagamino Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos ketvirtokai, ir išlankstyti balti laiveliai, padaryti Drąsučių mokyklos mokinių. Taip paminėta artėjanti Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. „Meilė Dievui ir Tėvynei – du svarbiausi dalykai kiekvieno kataliko gyvenime“, – kalbėjo klebonas. Šurmulys ilgai netilo palatose. Vaikams patiko bendrauti su ligoniais, dalinti saldainius, pasijusti ypatingiems. Vaikiškas klegesys sušildė čia esančius.

Laikas, praleistas ligoninėje, prabėgo greitai. Grįždami į mokyklą, mokiniai dalinosi įspūdžiais. Patys stebėjosi, kiek daug ligonių, kiek daug kenčiančių žmonių. Tądien visi kartu suteikė ligoniams nors ir mažiausią viltį, kad jie nesijaustų bejėgiai ir vieniši. Tikimės, kad tokie vaikai niekada neišveš savo senų tėvų į mišką, globos juos senatvėje ir ligoje.

Rima Kareivienė,
Kuršėnų Stasio Anglickio
mokyklos tikybos mokytoja,

Daiva Gailiūtė,
Drąsučių mokyklos tikybos mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija