„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. kovo 14 d., Nr.3 (172)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Lietuvos gimtadienį minėjo jaunieji šauliai

Grupė baisogaliečių Mėnaičiuose
su Europos parlamento nariu
prof. Vytautu Landsbergiu

Jaunasis šaulys Faustas
bučiuoja Šaulių vėliavą

Grupė baisogaliečių Mėnaičiuose
su svečiais NATO kariais iš JAV

Jaunųjų šauliukų
pasižadėjimas Baisogaloje
prie Nepriklausomybės paminklo

Vasario 15 dieną Baisogalos jaunieji šauliai, gimnazistai, lydimi gimnazijos direktoriaus Alfredo Jasiūno, 8-osios kuopos šaulių vado Rimanto Narbučio, dalyvavo iškilmingame minėjime Mėnaičiuose. Čia, Lietuvos partizanų memoriale Miknių-Petrėčių sodyboje, buvo minimos 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos Deklaracijos paskelbimo 65-osios metinės.

Laisvės kovotojų atminimą pagerbė valstybės, kariuomenės, Radviliškio rajono savivaldybės vadovai, grupė Seimo narių, būrys savanorių, šaulių, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos ir NATO karių iš JAV bei kitų svečių. Buvo sakomos kalbos, laisvės kovotojus pagerbiantį skrydį atliko Karinių oro pajėgų orlaivis L-410, koncertavo Karinių oro pajėgų pučimųjų instrumentų orkestras ir Radviliškio miesto kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Versmė“. Visi šventės dalyviai vaišinosi kareiviška koše ir arbata, o stilizuotame bunkeryje buvo galima stebėti inscenizuojamą kasdienį partizanų gyvenimą. Atstatytame partizanų bunkeryje susirinkusieji aplankė ekspoziciją „Atiduok Tėvynei, ką privalai“. Čia 1949 m. vasario 16 d. ir buvo pasirašyta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos Deklaracija. Baisogalos šauliai pabendravo ir nusifotografavo su Europos parlamento nariu prof. Vytautu Landsbergiu ir NATO kariais iš JAV.

Lietuvos gimtadienis iškilmingai paminėtas ir Baisogalos miestelyje vasario 16-ąją. Baisogalos 8-osios kuopos šauliai dalyvavo šv. Mišiose už Lietuvos valstybę. Prie Laisvės paminklo buvo surengta šventinė jaunųjų šaulių priesaikos ceremonija. Miestelio bendruomenės akivaizdoje iškilmingai pasižadėjo jaunieji šauliai: Eva Ginkevičiūtė, Sangita Skirvainytė, Faustas Kapšas, Deividas Petravičius, Skaistis Šveistys. Pasižadėjusiuosius laimino Baisogalos Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Tomas Janavičius, linkėdamas būti ištikimais Tėvynei. Sveikino ir seniūnas Romas Kalvaitis, Šaulių kuopos vadas R. Narbutis, jaunųjų šaulių artimieji. Po oficialios dalies šventinį koncertą dovanojo Baisogalos kultūros namų saviveiklininkai.

Norisi tikėti, kad mūsų valstybės pamatai nesugriaunami, nes jie sutvirtinti mūsų patriotų krauju. Tai, ką šiandien turime Lietuvoje, yra iššūkis ir išbandymas ne tik jaunajai kartai, bet ir mums visiems.

Giedrė Nakutienė,
Baisogalos gimnazijos mokytoja, šaulė

Radviliškio rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija