„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. liepos 11 d., Nr.7 (176)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Atidaryti vaikų dienos centro namai

Grupė Kalvarijos vaikų dienos centro
„Žiniukas“ „Anna Maria“ namų atidarymo
dienos svečių su vysk. Rimantu Norvila

Liepos 4 dieną Kalvarijoje buvo atidaryti ir pašventinti Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ Kalvarijos vaikų dienos centro „Žiniukas“ „Anna Maria“ namai, esantys Vasario 16-osios gatvėje.

Po vaikų parengtos programėlės atidengtas simbolinis ženklas, žymintis namui suteiktą vardą „Anna Maria“. Vaikų dienos centrą šventino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Šventėje dalyvavo Vilkaviškio vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktorius kun. Arvydas Liepa, pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė, Kalvarijos meras Valdas Aleknavičius ir vokiečių delegacija, Kalvarijos parapijos klebonas kun. Gediminas Bulevičius, kaimynai ir kiti garbingi svečiai.

Nuo 2003 metų vaikų dienos centras buvo įsikūręs Suvalkų gatvėje buvusiose kareivinėse, labai ankštose patalpose. Prieš 2014 metų Šv. Velykas vaikai persikėlė į naujus „Anna Maria“ namus.

Kalvarijos savivaldybės vaikams šiuos namus skyrė „Pagalbos Lietuvai ir Baltarusijai“ („Litauen-Weißrussland“ komitetas ir jo prezidentas (Herbertas Michaelis Vencleris Herbert Michael Wenzler) iš Vokietijos. Gerbiamas Herbertas, norėdamas sukurti vaikams jaukesnes ir tinkamesnes sąlygas popamokinei veiklai ir socialinių įgūdžių ugdymui, nuolat rūpinasi dienos centrą lankančiais vaikais ir centro patalpomis.

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“ yra vienintelis vaikų dienos centras, esantis Kalvarijos savivaldybėje. Jo pagrindinis tikslas – padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus daugiavaikėms, sunkiai gyvenančioms šeimoms, mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems vienišiems tėvams.

Vilkaviškio vyskupijos  „Caritas“ informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija