„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. rugsėjo 12 d., Nr.9 (178)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Išnašos 

Eilėračšiai

Eglė Gustainytė, gimusi 2002 m. gegužės 2 d. Kaune, ketverius metus mokėsi  Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos mokykloje, grojo fortepijonu ir smuiku. 5-ąją klasę puikiais pažymiais ir padėka baigė Kauno jėzuitų gimnazijoje. Mergaitė dalyvavo įvairiuose konkursuose ir pasiekė gražių rezultatų.

2012 metais Lietuvių Fondas kvietė pamąstyti apie mūsų ryšį su Lietuva, Čikagoje vykusiame konkurse Eglutės eilėraštis „Mano Lietuva“ apdovanotas už originalumą, pretendavo į  prizinę vietą, apdovanotas diplomu. Pirmoji vieta I kategorijoje pripažinta Kauno miesto poezijos konkurse „Eilės Lietuvai“, skirtame Vasario 16-ajai paminėti (2011). Jos kūrybos eilėraščiai ir piešinių parodėlės organizuotos Kauno miesto darželiuose, Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje.

Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo A. Bagdono padėka skirta už  kūrybingumą poezijos konkurse, skirtame Motinos dienai paminėti, bei už kūrybinę raišką  piešinių konkurse ,,Mano svajonių Olandija“ ir ,,Karalienės Beatričės suknelė“. Už autorinius darbus (piešinius ir eilėraščius) projekte ,,Mūsų Lietuva pasakoje Eglė žalčių karalienė“ įteikta Kauno apskrities Juozo Naujalio gimnazijos padėka, I vieta skirta fotonuotraukų konkurse ,,Spindi tėviškės žiema“ (2011). Eglutė apdovanota padėka už dalyvavimą respublikiniame moksleivių kūrybos konkurse Maironio lietuvių literatūros muziejuje (2011).

Už aktorinius sugebėjimus Eglutei padėką skyrė Kauno valstybinio lėlių teatro vadovas S. Klibavičius (2011) bei Kauno miesto Moksleivių aplinkotyros centro direktorė M. Matelienė – už meninės programos atlikimą šventėje ,,Paukščių sukaktuvės“ (2012).

Eglutė tapo Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių literatūrinių kūrinių konkurso „Savoji siekimų ir svajonių žemė“ laureate (2013).

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“ Eglutė apdovanota diplomu už labai gerai atliktą vertimą iš anglų kalbos (2014). Antrojo laipsnio diplomas įteiktas už puikų rezultatą respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2014“, padėkos už dalyvavimą respublikiniuose edukaciniuose biologijos ir istorijos konkursuose.

 

Mano Lietuva

Mano Lietuva – tai ryto perlai,
Debesėlių šokis nuostabus,
Pievoje žiogelis groja varlei,
O bitutės šaukia: „Čia skanus medus!“


Šermukšnėlė moja man raudonom kekėm,
Boružėlė slepias po smilga liekna,
Mėgstu aš bėgioti, siausti gėlių pievoj,
Kol dienelė mano laimės kupina.


Lietuva mažutė, bet myliu be galo
Jos bekraštę pievą, linksmus drugelius.
Kas man šiandien dovanotų dainą,
Jeigu žiogas snaustų po žaliu kupstu?


Mano metai

Aš – pirmokė nedrąsi,
Bet tikslai – tai dideli.
Per metus ir dar kitus
Svajones nešu.


Kaip antrokė, aš puiki,
Jau kvadrato vidury.
Kamuolys tolyn nuskriejo –
Juokas mūsų jį lydėjo.


Aš trečiokė išdidi
Moku angliškai kalbėti,
Nors kalba ta ir sunki,
Viską galima mokėti.


Ketvirtokė aš rimta,
Bet kūrėja – neprasta.
Mintys šoka ir dainuoja,
Muzika mane vilioja.


Linksmybės

Mažytę saują spindulių
Pagavusi varlytė
Šokliuoja miško takeliu –
Aš noriu ją pavyti.


Ruda bitutė tekina
Užšoka ant gėlytės.
Ji siurbia medų springdama –
Išsprogsta net akytės.


Žiogelis griežia smuikeliu,
Varlytė šokt pradėjo,
Bitutės sukas rateliu –
Visa giria aidėjo.


Vakaras

Vakarais mamytė
Pasakas seka,
Paglosto galvelę,
Apkabina stipriai.
Jaučiu, kaip širdelė
Krūtinėje plaka,
Užmiegu, ir greitai
Aplanko sapnai.


Lesyklėlė

Sidabrinė žiemužė
Baltas žemės kasas
Jau išdraikiusi ūžė
Ir atvarė pūgas.


Aš rankelėj mažutėj
Trupinėlių nešu.
Lesyklėlėj paukščiukams
Bus šiltų staigmenų.


Skruzdėlytė

Ruda pavargus skruzdėlytė
Lėtai tipeno takeliu,
Nukrito lašas nuo gėlytės
Ir suskambėjo varpeliu.


Jis muzika gražia pavirto,
O skruzdėlytė tekina
Per visą mišką smilgą tempė –
Ją vijosi smagi daina.


Melodija apraizgė visą,
Ausyse  liejosi garsai
Maža rudoji skruzdėlytė
Nusijuokė smagiai.


Natelių šokis

Sapne šypsaus – natelės šoka,
Mažorinė gama linksma.
Čia do ir sol, mi, fa ir la
Bemolis sukasi rate.


Gražuolė si viršuj natų,
O rė dar šoka apačioj.
Natelės šėlsta, bus juokų,
Skambės dainelė tuoj.


Dovana

Saulutės spinduliuką
Nuskinsiu iš dangaus,
Atnešiu jį mamytei –
Ir ji tuo apsidžiaugs.


Lauke pagausiu vėją,
Pagriebsiu už sparnų,
Parnešiu jį mamytei
Aš šiandien dovanų.


Gėlytė

Sapnavau gėlytę gražią
Sidabruota galvele,
Pabudusi svajojau
Gal rasiu ją lauke.


Pievelėj pamačiau
Gėlelę baltą baltą,
Įteiksiu aš mamytei
Su savo šypsena.


Šuniukas

Mano šuo, vardu Perliukas,
Jo akytės – juodos sagos,
Nors augintinis mažiukas,
Rūpi jam gyvūnų mados.


Garbanėlėse – nosytė –
Tik mažytis juodas taškas.
Baltas baltas mano princas,
Ir išdykęs jis, ir linksmas.


Mes abu – draugai šauniausi,
Vasarą po lauką siaučiam,
Šiltą juoką saujom barstom
Pienės mums geltonos lenkias.


Mano šuo

Mano šuo vardu Perliukas,
O mamytė – Marija,
Du broliukai – du žirniukai
Šoka, šoka tra lia lia.


Mano broliai – du gražuoliai,
Jie skaičiuoja ir dainuoja,
Moka šokti jie gražiai,
O papūgos – nelabai.


Triušis groja pianinu,
O mamytė – ne.
Aš smuikuoju smuikeliu
Spalvotam orkestre.


Bitutė

Skrajoja bitutė
Po žalią pievelę,
Medutį ji renka
Iš pienių žiedelių.


Prašysiu bitutę,
Kad duotų medaus,
Parnešiu mamytei
Ir ji apsidžiaugs.


Aš galiu

Mintim galiu bėgti
Padange šviesia,
Išvesti šuniuką,
Padirbti darže.


Galiu aš pakloti lovelę,
Ryte – padaryti mankštelę,
Ir skuosti į lauką
Praskint vėjui kelią.


Galiu aš skaičiuoti,
Rašyti gražiai.
Dainuoti aš moku
Tikrai nuoširdžiai.


Norėčiau pakilti
Lyg ant sparnų,
Pasiekti saulutę
Viršuj debesų.


Sapnas

Sapnavau močiutę
Geltona suknele,
Atrodė kaip saulutė,
Kokią piešiau lape.


Jos šiltos rankos glostė
Man galvą ir pečius,
Viena didžiulė raukšlė
Jai priminė vargus.


Jos akyse saulutė
Linksma dainuot pradėjo,
Geltona jos suknutė
Pienėm  sužydėjo.


Man patinka

Man patinka muzikuoti
Smuikeliu ar pianinu.
Ir linksmai visiems pašokti
Būryje linksmų draugų.


Smuikas mano įnoringas –
Kartais meilės jam pristinga,
Tai aš spaudžiu prie širdelės
Ir linksmai natelės kelias.


O pianinas išdidus –
Jam vis sąskambis svarbus.
Kaip aš stengiuos, jūs nežinot,
Man patinka jų draugijoj.


Ašara

Rasos lašelyje
Suspindo vandenėlis,
Tai mano mamytės
Mažytė ašarėlė.


Kasdieniai rūpestėliai
Pravirkdė jos širdelę,
Man gaila jos akelių
Ir verkiančio veidelio.


Priglausiu prie mamytės
Aš degančią širdelę,
Išpuošiu ašarėles
Saulutės spindulėliais.


Gėlytė mamytei

Pabers saulutė saują
Karščiausių spindulių,
O mėlyna žibutė
Šypsosis žiedeliu.


Mamytei ją nuskinsiu
Ir bėgsiu takeliu.
Karštai ją apkabinsiu,
Sakysiu, kad myliu.


Smuikelio juokas

Smuikelis juokias
Paukščio balseliu,
Natelės šoka
Smagiu rateliu.


Mažoras trepsi
Linksmai bateliu,
Gėlytės šypsos
Meiliu veideliu.


Teatro muzika

Auksinės natos
Šoka pulkeliu,
Smuikelio strykas
Gaudo garselius.


Dainelė juokias
Tyru balseliu,

Muzika liejas
Orkestru.


Dainelė

Sidabrinė suknelė
Baltutės žiemos,
Ir baltutis takelis –
Jis irgi žiemos.


Aš priglausiu burnelę
Prie snaigių baltų,
Iškvėpuosiu dainelę
Iš žiemužės natų.


Lietuva  man gimta

Lietuva – šalis man gimta,
Pažįstamos vietos, žmonės šalia,
Pievos gėlių visa platuma,
Lietuvoj man gyvent įdomu.


Kaunas – man gimtas miestas,
Augau jame nuo mažens.
Nekeisčiau savo tautybės į nieką,
Nes mano širdis Lietuvoj.


Aš galiu pasodinti

Aš galiu pasodinti rožę,
Palaistyti ją vandenėliu.
Aš galiu padainuoti dainelę,
Kad akelės žibėtų rasos lašeliu.


Aš galiu pasodinti tulpę,
Padėti jai auginti žiedus,
Kad netrūktų tėvynėj gėlių,
Pasodinti galiu aš pulką žiedų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija