„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. rugsėjo 12 d., Nr.9 (178)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Rugsėjo 1-osios pamaldos mokyklos bendruomenei

Aštuntokė Justina jauniesiems
giesmininkams pritarė gitara

„Viešpatį aš garbinu, man patinka Jam giedoti!..“ – tokiais giesmės žodžiais pasitiko būrelis jaunųjų giesmininkų su jiems gitara pritariančiomis aštuntoke Justina ir tikybos mokytoja Jonavos rajono Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčion rugsėjo 1-ąją besirenkančius šalia esančios pagrindinės mokyklos mokinius, mokytojus ir tėvelius. Po iškilmingos naujų mokslo metų atidarymo programos mokyklos salėje ir pirmosios pamokos klasėse čia bene pirmą kartą buvo suorganizuotos pamaldos. Jomis buvo siekta paprašyti naujiems mokslo metams Dievo palaimos ir globos, nes nemažai vaikų čia lanko tikybą. Be to, ši mokykla šiemet išgyvena naują įvykį – prie jos prisijungė darželis, tad dėmesio, net ir antgamtinio, reikia dar didesniam vaikų būriui.

Bukonių parapija jau 30 metų neturi savo nuolat reziduojančio klebono. Pastaraisiais metais ją aptarnauja kunigai iš Jonavos. Taigi iš keleto jų giliausiai savo apaštalavimo pėdas parapijoje yra įmynęs Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaras kun. Žilvinas Zinkevičius. Jis esti ir dažniausias miestelio pagrindinės mokyklos svečias, yra aplankęs parapiją, viešėjęs daugelyje šeimų ir taręsis su jomis dėl vaikų sakramentinio gyvenimo. Vaikai ypač yra pamilę šį jauną kunigą.

Taigi ir šį kartą jis mielai atvyko į bažnyčią. Po įžanginės giesmės bei tikybos mokytojos pristatytos pamaldų eigos, lydint gitaros akordams ir giesmei, prašant Jėzų ateiti, ant žvakelių šviesa spindinčio altoriaus jis atnešė Švč. Sakramentą. Tylios maldos dėmesys buvo nukreiptas į išdalintus tekstus. Visi susirinkusieji turėjo progos dviem chorais pagal suolų eiles pasimelsti Biblijos psalmių tekstais tarsi valandų liturgijoje. 33-ioji psalmė prasidėjo, o 15-oji pasibaigė bendru tarsi mažon kaimo bažnytėlėn kukliai susirinkusios tautos pažadą išreiškiančiu atliepimu: „Vaikščiosiu, Viešpatie, Tavo šviesos tiesoje“. Šios susirinkusios Dievo tautos vardu kunigas perskaitė specialiai parašytą bendruomeninę maldą, o po jos – visi garsiai meldėsi „Tėve mūsų“. Vėliau mokiniai garsiai choru perskaitė „Mokinio maldą“, prašydami Šventosios Dvasios palaiminimo šiems metams. Mokiniai meldėsi: „Duok man gerų mokytojų, kad galėčiau jais sekti ir juos gerbti. Duok gerų bičiulių ir saugok mane nuo blogų draugų. Laimink mano klasę ir leisk mums visiems tapti tvirtiems ir įveikti visus sunkumus“. Baigus maldą kunigas visus susirinkusiuosius palaimino Švč. Sakramentu. Į tabernakulį Jėzus buvo palydimas visų mokinių sutartinai atliekama giesme „Visi, kas gyvas, tešlovina Jį!“ Tik pusvalandį tetrukusios pamaldos pasibaigė plojimais apipinta giesme „Turiu aš džiaugsmą širdyje – iš Viešpaties jisai...“ Jaunieji giesmininkai – mokyklos jaunesnių klasių mokinukai, kurie net ir vasarą, atostogų metu, kiekvieną sekmadienį ištikimai rinkosi į bažnyčią, su džiaugsmu pritarė giesmės žodžiams, kad tik Jame yra gyvenimas, atsakymai, ramybė... Jame – Jėzuje!

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ,
Bukonių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja

Jonavos rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija