„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2015 m. balandžio 10 d., Nr.4 (185)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Didžioji gėrio šventė progimnazijoje

Kun. Alfonso Lipniūno portretas

Mokinių programa. Kairėje –
kun. Domingo Avellaneda IVE

Tradicinė šventė, skirta kun. Alfonsui Lipniūnui atminti, yra laukiama jo vardu pavadintos progimnazijos bendruomenės. Kiekvienas ateina tą dieną į šventinį renginį nusiteikęs išgirsti žodį, kuris ilgai šildys kaip šviesa, prie kurio mintimis norėsis grįžti, kai reikės atramos ar stiprybės įveikti kliūtis arba tiesiog pabūti su žodžiu kaip gerumu, kuris  paguodžia ir nuramina.

Šventės pradžią paskelbusi progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė sakė, jog progimnazijos bendruomenė auga su kunigo žodžiu, kad kiekvieno augimas yra mažas stebuklas, kurį paliko kunigas kaip gėrį visiems, tad kasmet grįždami prie kun. A. Lipniūno gyvenimo, minčių ir žodžių tampame tauresni, atidžiau įsižiūrime į šalia gyvenantį ir iš mažų kasdienybės smulkmenų lipdome gražų progimnazijos bendruomenės gyvenimo kelią, kuriuo einame su Dievo ir kunigo žodžiu. Direktorė pakvietė visus į didžiąją gėrio šventę, kurią pradėjo progimnazijos mergaičių choras bažnytine giesme. Trijų paveikslų inscenizacija progimnazijos septintokai ir aštuntokai bei kun. Domingo Avellaneda IVE priminė tris svarbias gyvenimo pamokas: pareigą būti gailestingam, kad netektų prarasti visko, ką žmogus turi, atsakomybę ieškančiam vietos gyvenime, kad nereikėtų mėgautis tuštybe ir vienadieniu malonumu bei meilę žmogui ir kasdienei savo veiklai, kad neiškiltų būtinybė skaičiuoti, kiek yra tave mylinčių, ir jaustis skolingam už parodytą meilę. Mokiniai pasekė pasaką apie tris riešutus, lemiančius turtą, grožį bei išmintį, patys savęs ir sėdinčiųjų salėje klausė, kurį riešutą žmogui pasirinkti pirmiausia, o varno kranksėjimas vis primindavo kasdienius žemiškus paklydimus, kurie irgi reikalingi, ieškant kelio į didžiąją tiesą ir gėrį.

Buvo apie ką pamąstyti visiems, bet to ir siekta, juk gerumas neatnešamas ant lėkštelės kaip prizas, jį po kruopelytę auginame, augame kartu ir tam nėra pabaigos...

Progimnazijos bendruomenė dėkoja Panevėžio vyskupui Lionginui Virbalui SJ, Seimo nariui Povilui Urbšiui, Panevėžio savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyresniajam specialistui Vladui Taučiui, laikinai einančiam Panevėžio Alfonso Lipniūno kultūros centro direktoriaus pareigas Andriui Meškauskui, Monikai Žydeliūnaitei, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorei Danutei Kriščiūnienei, Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenei ir visiems svečiams už gerus žodžius ir palinkėjimus ir visada džiaugiasi, kad tokiose svarbiose šventėse jie gerumo žodžiu ir širdies šiluma dalinasi su ja ir praturtina.

Šventinis renginys baigėsi šv. Mišiomis Kristaus Karaliaus Katedroje, o amžinojo atminimo vietoje prie kunigo kapo buvo padėta gėlių ir sukalbėta malda.

Mokytoja Gražina Trybienė

Panevėžys
Vaidos Kielienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija