„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2015 m. rugpjūčio 21 d., Nr.8 (189)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Ir kasdienybė turi amžinybės prasmę

Dar minutė Gargžduose. Paskutinėje
eilėje (iš kairės:) Gargždų parapijos
vikaras kun. Vytautas Liesis, dekanas
ir klebonas kan. Jonas Paulauskas,
projekto koordinatorė ir grupės
vadovė Lina Unturytė

Po šv. Mišių Gargždų bažnyčioje.
Paskutinėje eilėje, dešinėje,
– svečias kunigas Petras Pich,
šalia jo – klierikas iš Gargždų
Donatas Litvinas

Klaipėdos rajone, „Kranto“ pagrindinėje mokykloje, liepos 16–26 dienomis gyveno, savanoriavo grupė 15–18 metų mergaičių iš Ispanijos, Katalonijos sostinės Barselonos bei jos apylinkių. Jos lankė vienišus žmones, padėjo kasdienybės darbuose, valė, dažė, tvarkė kambarius pas žmones, valė dulkes, plovė grindis Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčioje. Grupėje buvo apie 50 mergaičių. Į Gargždus šitokia „Opus Dei“ prelatūros grupė atvyko antrą kartą. Kartu su jomis buvo ir du Katalikų Bažnyčios kunigai prelatai.

Sekmadienį visa grupė dalyvavo 10 val. šv. Mišiose, giedojo, skaitė skaitinius. Šv. Mišias aukojo grupę lydintis kunigas Petras Pich, Lietuvoje gyvenantis 10 metų. Po šv. Mišių, norėdami pareikšti dėkingumą, parodyti vaišingumą, gargždiškiai svečius pakvietė į „Bulvę“. Tai galėjo padaryti Klaipėdos rajono savivaldybės remiamo ateitininkų projekto „Ateities viltys“ dėka. Valgyklos darbuotojos stebėjosi šių linksmų mergaičių džiaugsmingumu ir dėkingumu. Įdomu, kad greitai visų svečių lėkštės ištuštėjo, viskas buvo suvalgyta, o taip retai būna valgant mūsiškiams.

Šiai savanorių stovyklai dauguma mergaičių užsidirbo ir susitaupė pinigų pačios ir dalį sumokėjo už dalyvavimą, kad atvykusios galėtų padėti kitiems. Stovykloje – tik mergaitės. Tai leidžia paauglėms būti savimi, neblaško jų jausmų, neskatina, nekelia bereikalingų emocijų. Jos visos atrodė linksmos, laimingos, draugiškos.

Pirmadienį grupė su dviem kunigais prelatais iš nakvynės vietos atėjo į Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią dalyvavo šv. Mišiose, kurios vyko ispanų kalba. Atsisveikindami su viešniomis gargždiškiai dar kartą nusifotografavo, Gargždų dekanas klebonas kan. Jonas Paulauskas svečiams kelionei padovanojo šakotį. Viešnioms lietuviškas skanėstas labai patiko, tuoj pat draugiškai suvalgė ir nuskubėjo į jų laukiantį autobusą kelionei į gimtąją Kataloniją.

Dvasinis šios grupės ugdymas buvo patikėtas „Opus Dei“ Katalikų Bažnyčios asmeninei prelatūrai (Opus Dei – reiškia Dievo darbas, t. y. surasti Dievą kasdienybėje). „Opus Dei“ įkūrėjas šv. Chosė Marija Eskriva Belageras (Josemarķa Escrivį de Balaguer) 1967 metais aiškino: „Tėra vienas gyvenimas, iš kūno ir dvasios, kuris siela ir kūnu turi būti šventas ir pilnas Dievo. Kasdieniniai ir įprasti užsiėmimai turi dievišką amžinybės prasmę“. 2002 m. spalio 6 d. „Opus Dei“ įkūrėjas paskelbtas šventuoju.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija