„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2015 m. rugpjūčio 21 d., Nr.8 (189)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kai šventės „nukelia dangų ant žemės“

Prie popiežiaus Jono Pauliaus II
koplyčios kartu su Šiaulių vyskupu
Eugenijumi Bartuliu ir Kuršėnų parapijos
klebonu kun. Sauliumi Paliūnu po vigilijos

Kryžių kalne su Šiaulių vyskupu
Eugenijumi Bartuliu per
Tarptautinę vaikų gynimo dieną

„Šventė panaši į medį. Savo lapų vainiku jis maudosi saulės spinduliuose, užpildo dangų. Tikra šventė nukelia dangų ant žemės, pralenkia ateitį, taiso nuotaiką, atneša gyvenimo meilę“

H. Halbfasas

 

Kokia gilioji šventės prasmė? Į šį klausimą kiekvienas iš mūsų atsakome skirtingai, kaip ir skirtingai suvokiame, išgyvename šventę savo širdyje. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikai, jaunimas, parapijiečiai atsakytų į minėtą kausimą irgi skirtingai, tačiau būtų vienas bendras teiginys: „Kiekviena šventė ar susitikimas mus atnaujina, leidžia pažvelgti į gyvenimo prasmę kitomis akimis ir tikinčio žmogaus širdimi“.

Neseniai rašėme apie savo šventes, susitikimus, keliones, kurios mus suartino. Tačiau bėga laikas, kiekviena diena vis atrodo kitaip ir naujai. Atėjus vasarai, kai norisi valandėlę ištrūkti iš savo gimtojo miesto, mes ieškome naujų kelionių, plečiame akiratį, susirandame naujų draugų, giliname savo tikėjimą. Ir kaip visada pagrindinis dvasios vadovas ir kelrodis yra Kuršėnų parapijos klebonas, Šiaulių vicedekanas klebonas kun. Saulius Paliūnas.

Birželio 1 diena buvo skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Paragintas savo klebono, 70 vaikų ir jaunimo būrys kartu su šių eilučių autorėmis, Pavenčių vidurinės mokyklos tikybos mokytojais Aušra Nemunaite ir Remigijumi Čepu bei Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos psichologe Jurgina Simonavičiene, dalyvavo piligriminiame žygyje iš Šiaulių Katedros į Kryžių kalną. Tokiame žygyje dalyvavome pirmą kartą. Mus lydėjo visada geros nuotaikos, šiltai bendraujantis, optimizmą skleidžiantis, jau tapęs mūsų geru draugu žygio vadovas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Vyskupo pamokantis žodis, patarimas, bendrystė su jaunu žmogumi išliko kiekvieno širdyje. Kartu džiaugiamės, kad į mūsų prašymą atsiliepė Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras ir kelionei nemokamai skyrė autobusą. Taigi išsipildė ne vieno vaiko svajonė.

Kita didžiulį įspūdį padariusi šventė – Lietuvos jaunimo dienos „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“. Ji vyko birželio 27–28 dienomis Alytuje. Apie 90 jaunų žmonių iš Kuršėnų parapijos kartu su savo tikybos mokytojais keliavo tikrojo lobio, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, link. Jaunimas džiaugėsi, kad turi galimybę išvykti į Alytų, dalyvauti įvairiuose teminiuose užsiėmimuose, kartu su bendraamžiais melstis, giedoti, linksmintis, klausytis gyvų pasakojimų, susipažinti su kitų vyskupijų jaunimu, bendrauti su vyskupais, kunigais, juos pažinti. Šiai kelionei 50 vietų autobusą skyrė ,,Naisių vasaros“ rėmėjas ir mecenatas Ramūnas Karbauskis, tarpininkaujant Seimo narei Rimai Baškienei, kuri visada nuoširdžiai džiaugiasi prasminga jaunų žmonių veikla. 30 Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos moksleivių kelionę rėmė klebonas kun. Saulius Paliūnas. Jis pasirūpino maistu, kad jaunimas neišalktų pakeliui į namus. Bandelėmis keliauninkus vaišino įmonės „Ūkininkų Baristų duona“ direktorė Ilona Baristienė. Džiaugiamės, kad geradarių sąrašas vis ilgėja. Grįždami namo visi autobuse dėkojome  jiems plojimais.

Liepos pabaigoje jaunimo laukė dar viena išvyka į Kryžių kalną. Jau tapo tradicija dalyvauti Kryžių kalno atlaidų vigilijoje. Parapijos klebonas vėl sudarė sąlygas nemokamai keliauti autobusais, ir 50 vaikų būrys kartu su klebonu ir tikybos mokytojais išvyko į Kryžių kalną. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vadovavo Kryžių kelio maldai. Vaikai patys aktyviai įsijungė į bendrą maldą, galėjo skaityti Dievo Žodį. Pabaigoje vyskupas pašventino koplyčios kryžių, altorių ir pultą, visiems padėkojo už dalyvavimą vigilijoje, ypatingą dėmesį skyrė atvykusiems vaikams, bendravo su jais. Visiems buvo gera būti šalia tokio žmogaus, jaustis svarbiems ir reikalingiems. Važiuodami į namus, vaikai klausė, kada vėl bus koks susitikimas su vyskupu. Klebonas pakvietė dalyvauti rugpjūčio pabaigoje organizuojamame piligriminiame žygyje iš Tytuvėnų į Šiluvą bei tradiciniame tarptautiniame piligriminiame žygyje rugsėjį iš Kryžių kalno į Šiluvą.

Nėra kada nuobodžiauti, mūsų vasara yra aktyvi, pilna švenčių ir susitikimų. Savo parapijoje turėjome Šv. Jono Krikštytojo ir Škaplierinės atlaidus. Didelis vaikų ir jaunimo būrys įsijungė į procesijas. Bendrystė ir malda suvienijo visus. Po šv. Mišių visi procesijos dalyviai buvo vaišinami gira ir įvairiais saldumynais. Tuo pasirūpino klebonas kun. S. Paliūnas.

Iš tikrųjų gera, kai šventės suartina, kai jos suburia įvairių kartų žmones. Dar smagiau, kai tų švenčių organizatorius yra parapijos klebonas. „Tikra šventė yra giliai įsišaknijusi į Dievo ir žmogaus istoriją“ (H. Halbfasas).

Rima Kareivienė,
Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos tikybos mokytoja,

Daiva Gailiūtė,
Drąsučių mokyklos tikybos mokytoja

Remigijaus Čepo ir A. Daujoto nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija