„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2015 m. rugpjūčio 21 d., Nr.8 (189)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Krikščioniška jaunimo vasaros stovykla

Krikščioniškos jaunimo stovyklos
„Judėk! Tikėk! Atrask!“ dalyviai

Pagrindinis krikščionių įstatymas – meilė – buria žmonės į bendruomenę ir kviečia kiekvieną šalia esantį laikyti broliu ir seserimi.

Liepos 20–23 dienomis gausus jaunimo būrys siekė pažinti save, užmegzti arba sustirpinti ryšį su Dievu krikščioniškoje jaunimo stovykoje „Judėk! Tikėk! Atrask!“.

Mociškėse, ant Jūros upės kranto, įsikūrusios „Agrūnės“ poilsiavietės gamta įkvėpė 87 stovyklautojus įvairiems užsiėmimams: judriesiems žaidimams, šaulių surengtoms estafetėms, vakarams prie laužo, susirašinėjimui laiškais, susitikimui su tarptautine veikliųjų žmonių bendrija, aktyvių Telšių vyskupijos ateitininku valdybos primininku Pauliumi Auryla, pokalbiams su kunigu Viktoru, šv. Mišioms, pasitikėjimo bei naktiniam žygiams ir piligriminei kelionei pėščiomis į Vilkyškių miestelio bažnyčią.

Visos šios veiklos padėjo vaikams geriau pažinti save, iš naujo atrasti pasaulį, įsigilinti į tikėjimo paslaptis ir sužinoti atsakymus į rūpimus klausimus, o buvimas kartu leido suprasti, kad kiekviena Dievo dovanota akimirka yra stebuklinga ir kad meilė slypi kiekvieno šalia esančio akyse, kurios atspindi Jėzaus Kristaus meilę mums.

Dėkojame stovyklos sumanytojui Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios klebonui kan. Alvydui Bridikiui, „Agrūnės“ poilsiavietės savininkui Sigitui Stoniui, savanoriams ir visiems, kurie stengėsi, kad vaikų dora ir tikėjimas neišgaruotų kaip rasos lašas saulėje, bet augtų ir skleistų šviesą, viltį ir meilę.

Gabrielė Šturmaitė,
Tauragės Švč. Trejybės parapijos savanorė

Vitalijos Šlepavičienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija