„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. rugsėjo 9 d., Nr.9 (202)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Dievo palaima naujiems mokslo metams

Klebonas kun. Artūras Stanevičius
su mokyklos-darželio direktore
Renata Zigmantavičiene,
pavaduotoja, mokytojomis,
auklėtojomis ir mokiniais,
rankose laikančiais atnašas

Paskutinį besibaigiančios vasaros sekmadienį Kėdainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ bendruomenė rinkosi į šv. Mišias Šv. Jurgio bažnyčioje. Jau tapo tradicija pradėti mokslo metus bendruomenės dalyvavimu šv. Mišiose. Jas aukoja klebonas kun. Artūras Stanevičius. Tą sekmadienį šv. Mišiose dalyvavo mokyklos-darželio „Obelėlė“ pedagogai, mokinukai, jų tėvai ir šeimų nariai. Trečiokas Justas Vitkauskas į bažnyčią atsivedė visus savo šeimos narius, o Kamilė Truskauskaitė ir Rugilė Širvinskaitė atėjo drauge su savo senelėmis. Šventojo Rašto skaitinius skaitė mokyklos-darželio „Obelėlė“ direktorė Renata Zigmantavičienė ir jos pavaduotoja Danutė Navajauskienė. Visuotinėje maldoje melstasi už mokyklos-darželio „Obelėlė“ administraciją, mokytojas, auklėtojas prašant joms ištvermės, kantrybės ir sveikatos, organizuojant ugdymo procesą, vedant ugdytinius pažinimo ir doros keliu. Melstasi už mokyklos-darželio „Obelėlė“ ugdytinius, prašant jiems sveikatos, susiklausymo, atsakingumo, kūrybiškumo, pagarbos vienų kitiems bei savo mokytojoms, auklėtojoms ir visai mokyklos-darželio bendruomenei, už visą aptarnaujantį įstaigos personalą pasitinkant, globojant, maitinant, saugant, ugdant, išleidžiant, vedant už rankų tėvų jiems patikėtus mažus žmogučius, prašant Gerojo Dievo palaimos, už ugdytinių tėvelius, senelius, globėjus, jų šeimas, kad jie, bendradarbiaudami su mokykla, bažnyčia, augintų ir auklėtų, kūrybingus, dorus, darbščius, sąžiningus Tėvynės piliečius, už visą mokyklos bendruomenę, kad Viešpaties Dievo laiminami vieningai visi dirbtų kaip viena didelė šeima, kad Naujieji mokslo metai visiems būtų laimingi, sėkmingi ir saugūs. Viešpaties palaiminimui atnašautos gausios atnašos: pirmasis šių metų šeimų ūkiuose užaugintos duonos kepalas, kurį visi dalinosi pirmąją mokslo metų dieną kaip bendruomeniškumo, vienos šeimos, draugiškumo, pagarbos ir vienybės simbolį prie bendro agapės, šventos puotos, stalo. Viešpaties palaiminimui prie altoriaus atnešta mokyklos-darželio „Obelėlė“ emblema – išskirtinis ugdymo įstaigos ženklas – ir soduose užauginti obuoliai, kaip mokyklos-darželio vardo simbolis, kuris išdalintas mokyklos-darželio svečiams pirmąją mokslo metų dieną, sąsiuviniai, rašikliai, pieštukai, kuriais pirmokai sąsiuviniuose gražiai užrašys visas abėcėlės raides, gebės parašyti savo, mokytojo, mokyklos vardą, išmoks be klaidų parašyti diktantą, laišką, maldą, užklydusias mintis, o spalvotais pieštukais gebės pavaizduoti Dievo kūrinijos grožį. Viešpaties palaiminimui prie altoriaus dar atneštos sėklelės. Pavasarį, įsisavindami gamtamokslinio ugdymo programą, jas mokiniai pasės, mokysis mylėti gamtą, žinos grūdo kelią, galės patys augalėlius globoti, stebėti, puoselėti. Dar atneštos žvakelės, skirtos mokiniams bei mokytojams, kurie jau niekada nebepravers mokyklos durų. Jos bus uždegtos ant tų žemės kauburėlių, kur ilsisi jų širdelės. Šv. Mišių aukai atnašauti duona ir vynas. Atnašavimo tekstą skaitė trečiokų mokytoja Laima Lukoševičienė. Atnašas prie altoriaus nešė mokytojos Jolanta Klevinskienė, Violeta Lukoševičienė, auklėtojos Violeta Balbierienė ir Elena Stankevičienė, moksleiviai Kotryna ir Kamilė Klevinskaitės, Viltė Bersėnaitė, Kamilė Truskauskaitė, Rugilė Širvinskaitė, Justas Vitkauskas ir Tomas Radionovas.

Po šv. Mišių klebonas kun. A. Stanevičius pašventintos duonos kepalą įteikė mokyklos-darželio „Obelėlė“ direktorei Renatai Zigmantavičienei ir palinkėjo visiems gerų mokslo metų, dalinantis duona nepamiršti visus metus gebėti dalinti vieni kitiems gerumą, atjautą, pagarbą ir meilę.

Dalyvavusius šv. Mišiose sugraudino nuoširdus visų susitelkimas bendrai maldai. Gavę Dievo palaimą naujiems mokslo metams maldininkai džiaugėsi ir Jo dovanotu gražiu sekmadieniu.

Genė Sereikienė

Astos Čepaitės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija