„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. rugsėjo 9 d., Nr.9 (202)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Spalvota džiaugsmo, padėkos ir vežimėlių šventė

Ekumenizmas. Trijų konfesijų
atstovai (iš kairės): Biržų
Šv. Jono Krikštytojo parapijos
klebonas ir dekanas kun. Algis
Neverauskas, Biržų Jungtinės
Metodistų Bažnyčios kun. Giedrius
Jablonskis su savo vaikais
ir Lietuvos Evangelikų Liuteronų
Bažnyčios kun. J. Mišeikio
žmona su dukra

Močiutė Ramutė su savo džiaugsmeliu

Teatralizuotos programos ir šokiai

Džiaugsmo akimirka

Šv. Mišios – padėka Dievui už vaikus.
Kairėje – kun. Ernestas Želvys

Rugpjūčio 28-ąją, sekmadienį, Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia atrodė kiek neįprastai: buvo daug mažylių, ramiai snaudžiančių vežimėliuose, jau šiek tiek ūgtelėjusių, kuriuos jauni tėveliai ar močiutės vedėsi ar atsinešė ant rankų, ir jau strakaliojančių po bažnyčią, mielai besišypsančių, bendraujančių sava kalba tarpusavyje. Bažnyčia atgijo, prisipildė vaikų šurmulio, klegesio. Jokios įtampos ar susierzinimo – ramybė, gerumas, džiaugsmas ir padėka Dievui.

Taip prasidėjo jau trečioji tradicinė kunigo Ernesto Želvio sumanyta Vaikų palaiminimo šventė. Ką tik baigęs rikiuoti paskutinius pasiruošimo darbus, dar spėjęs pakalbinti bažnyčioje ir šventoriuje besirikiuojančius tėčius ir mamas, kunigas jau dėkojo Dievui už mažuosius ir jų tėvelius Šv. mišių aukoje.

Po kunigų palaiminimo šventė persikėlė į bažnyčios šventorių, o ten koncertui ir bendravimui su vaikais jau buvo pasiruošęs buvusios biržietės Dalios Mikoliūnaitės „Teatriukas“ iš Vilniaus. Sveikinimo kalbą evangelikų liuteronų kunigo Juozo Mišeikio vardu perskaitė jo žmona Aušra, į šventę atėjusi su dukrele.

„Prieš mūsų akis – įrodymas, kad mažiausias gali būti svarbiausias. O mažo vaikelio šypsena, nepažįstanti klastos ir apgaulės, kupina meilės ir besąlygiško pasitikėjimo, kurio stinga, kai imame taikstytis su šio pasaulio klystkeliais, yra gražiausias Dievo meilės apreiškimas“, – kalbėjo moteris.

Biržų Jungtinės Metodistų Bažnyčios kunigas Giedrius Jablonskis, šventėje dalyvavęs su žmona ir vaikais, kalbėjo apie Bažnyčios bei apie kiekvienos šeimos, kuri yra palaiminta per mažuosius, svarbą. „Didis yra Dievo darbas – kurti šeimą“, – sakė metodistų kunigas.

Jauniausiems šventės dalyviams įteikti Mažojo biržiečio parapijos pažymėjimai, žaislai, kuriuos dovanojo renginio rėmėja UAB „Leida“. Biržų dekanas kun. Algis Neverauskas kiekvienai šeimai su vaikais dovanojo knygas „Santuokinis dvasingumas“, vyko žaidimai, kuriuos organizavo „Saulės“ gimnazijos abiturientės Kristina ir Laura. Kunigų dovana – tortas, o tėveliai su savo mažaisiais galėjo nusifotografuoti prie senovinio automobilio, kurį šventei paskolino ūkininkas Dalius Linkevičius.

Paklaustas, kaip pavyko šventė, dekanas kun. A. Neverauskas sakė: „Puikiai. Ačiū tėvams, kad sėja gerumo daigus, o vienas iš gėrio daigų yra tikėjimas. Reikėtų tėvams kiekvieną dieną laiminti savo vaikus: vakarais guldant miegoti ar ryte išleidžiant į mokyklą ranka padaryti kryželį kaktoje, kad Dievas jį laimintų. Kai vaikas paklaus, ką tai reiškia, bus gera proga pakalbėti apie Jėzų, kuris už mus numirė ant kryžiaus. Tai daryti vienas kitam linkėčiau ir sutuoktiniams“, – kalbėjo kun. A. Neverauskas.

Stasė Eitavičienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija