„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. rugsėjo 15 d., Nr.9 (214)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Jaunimas – šalies ir Bažnyčios viltis

Popiežiaus Pranciškaus palinkėjimai jauniems Kolumbijos žmonėms

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus bendrauja
su mažaisiais kolumbiečiais

Jaunieji Kolumbijos žmonės
šalies sostnėje Bogotoje
entuziastingai pasitiko Šventąjį Tėvą

Gyvas džiaugsmas ir supratimas

Lankydamasis Kolumbijoje popiežius Pranciškus vėl rado progą kreiptis į vietos jaunimą. Atskiro susitikimo intensyvioje vizito programoje nebuvo numatyta, tačiau jau pirmą lankymosi Kolumbijoje dieną, rugsėjo 7-ąją, Šventąjį Tėvą pasitiko beveik 25 tūkstančiai jaunų žmonių, susirinkusių į pagrindinę sostinės Bogotos Simono Bolivaro aikštę. Ji yra prie Bogotos katedros ir šalia šventovės prigludusių arkivyskupo rūmų, iš kurių balkono popiežius Pranciškus kalbėjo, palaikydamas susitikime dalyvaujančio jaunimo entuziazmą. „Man visada malonu sutikti jaunus žmones, – sakė Šventasis Tėvas. – O šiandien noriu jums pasakyti: palaikykite gyvą džiaugsmą, kuris yra jaunos širdies, tos širdies, kuri sutiko Viešpatį, ženklas“. Negalima leisti, kad kas nors pagrobtų šį džiaugsmą, kuris visus vienija žinant, jog esi Viešpaties mylimas. Ši Viešpaties Jėzaus meilė padeda uždegti jauną širdį, kuri šią liepsną perteikia visam pasauliui. Popiežius Pranciškus ragino jaunuosius Kolumbijos gyventojus su tokiu entuziazmu stengtis atnaujinti po dešimtmečius trukusių pilietinių kovų savo tėvynės visuomenę, išsaugoti didžiąsias svajones ir nebijoti ateities.

Šventasis Tėvas nurodė ypatingą jaunimo gebėjimą pripažinti kitų žmonių kančias ir būti pasirengusiems jiems padėti. „Savanoriško darbo sėkmė visame pasaulyje priklauso nuo tūkstančių tokių, kaip jūs įnašo, nuo tų, kurie atsisako laisvalaikio pramogų, patogumų, pakeičia ankstesnius planus ir paskiria save labiausiai pažeidžiamų reikmėms“, – kalbėjo Popiežius.

Tokia užuojauta ir pasiryžimas padėti jaunoje širdyje iškyla iš matomo skausmo, socialinės diferenciacijos ir kitų nelaimių patirties, kada jauni žmonės būna tiesiog sukrėsti tokio blogio. Iš tikrųjų, matant savo brolių ir seserų kančias, reikia ryžtingai susitelkti į pagalbos teikimą ypač labiausiai apleistiesiems, vienišiems ligoniams ir seneliams. Nurodydamas jaunų žmonių gyvenimo patirtį kartais gana sudėtingomis visuomenės gyvenimo aplinkybėmis, popiežius Pranciškus pripažino, kad tokia realybė leidžia įžvelgti ne tik gėrį ir blogį, bet matyti ir daugybę kitų atspalvių. Žinoma, tai gali sukelti reliatyvizmo pavojų vertinant, užgniaužti kenčiančiųjų skausmo priėmimą ir norą jiems padėti. Todėl socialiniuose ir politiniuose vertinimuose reikia matyti ne tik klaidas, bet stengtis suprasti blogio priežastis bei kitus įtaką darančius faktorius, mokė Šventasis Tėvas jaunuosius piliečius reikiamo įžvalgumo. Pasak jo, tai ypač reikalinga vertinant ankstesnių kartų veiksmus (Kolumbijai tai penkis dešimtmečius trukęs pilietinis karas), kadangi aiškesnis jų supratimas visomis istorinėmis aplinkybėmis gali padėti priimti teisingus sprendimus, kurių gal nebuvo praeityje.

Išmokyti vyresniuosius atleidimo

Popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į jaunų žmonių gebėjimą ugdyti susitikimo kultūrą dalyvaujant įvairiuose šiuolaikinės muzikos, meno ir sporto renginiuose, kitose bendravimo formose. „Jūs mus mokote, kad susitikimo kultūra nėra vienodas mąstymas, gyvenimas ir elgesys, bet greičiau žinojimas, kad už visų tų skirtumų mes visi esame dalis kažko didesnio, kas mus vienija, visi esame tos pačios, nuostabios gimtosios šalies dalis“, – aiškino Šventasis Tėvas, skatindamas Kolumbijai ypač reikalingą nacionalinę santarvę. Jis sakė, kad jaunatviškumas įgalina ryžtis ir labai sunkiam, bet būtinam gyvenimo reikalui, tokiam, kaip atleidimas tiems, kurie įskaudino. Nuostabu matyti, kaip jauni žmonės nenori likti sukaustyti senos istorijos padarinių grandinėse, kaip jie stebisi, kad vyresnio amžiaus žmonės kartoja senas susipriešinimo klaidas, kurios išlaiko pagiežą kitiems. „Jūs padedate mums siekiant atsisakyti to, kas skaudina, ir žvelgti į ateitį be neapykantos naštos, matyti platesnius pasaulio horizontus, matyti savo šalies augimo perspektyvas, kuriose reikia visų vieningo dalyvavimo, o ne nusišalinimo ir nesutarimų“, – tvirtino popiežius Pranciškus.

Būtent dėl to Kolumbijos jaunimas turi padėti vyresniesiems išsigydyti buvusių pilietinių kovų neapykantos sužeistas širdis, padėti atsisakyti nusivylimo ir grąžinti jaunystės viltį, kuri pasirengusi duoti kitiems antrą šansą eiti nauju susitaikymo ir atsikūrimo keliu. Todėl ypač reikia išsivaduoti iš blogio jėgų ar įpročių primetamos baimės atmosferos, kuri sužaloja sielą, jau nebematančią galimybės spręsti visuomenės problemas, ir atstumia tuos, kurie tai bando daryti. Reikia išsivaduoti iš atmosferos, kuri žlugdo bendruomenės viltį, reikalingą darniam žengiant pirmyn. „Tegul jūsų, jaunieji žmonės, drąsios svajonės ir planai gaivina Kolumbijos socialinį, politinį ir ekonominį gyvenimą, tegul vėl pripildo šalį visuotinai svarbių tikslų siekio entuziazmu“, – linkėjo Šventasis Tėvas. Jis reiškė įsitikinimą, kad jaunieji Kolumbijos gyventojai turi tą dvasinį potencialą, kurio reikia šviesiai tautos ateičiai, apie kurią mes visi svajojame, kurti. Jauni žmonės yra šalies ir Bažnyčios viltis, nes jiems ryžtingai žengiant į priekį gali pastebėti žingsnius Taikos Šauklio, To, kuris neša mums Gerąsias Naujienas, tvirtino popiežius Pranciškus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija