„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. rugsėjo 15 d., Nr.9 (214)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mažutėlių šventė Dievo artumoje

Stasė Eitavičienė

Darželio auklėtojos mažylių
žaidimams parūpino parašiutą

Šventėje dalyvavo Seimo narys
Viktoras Rinkevičius, klierikas
Justas Kavaliauskas ir Biržų
dekanas kun. Algis Neverauskas

Vaikų draugas Amsis atvyko
su krepšiu saldainių

Vyresni vaikai dainavo ir šoko
kartu su Jūrate Garneliene

Smagu tėvams ir vaikams.
Tunelio išbandymas

Gražiausiu pripažintas Uršulės
vežimėlis, kurį išpuošė
jos tėveliai Ugnė ir Vygantas

Vaikai įvairiomis priemonėmis
piešė spalvotą pievos pasaką

Jau ketvirtą kartą Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro kun. Ernesto Želvio iniciatyva buvo organizuota Vežimėlių šventė. Pagrindinis šio renginio tikslas – pratinti vaikus kartu su tėvais lankytis bažnyčioje, parodyti jiems, kad Dievas ir bažnyčios bendruomenė jų čia laukia, tikisi, kad paaugę vaikai taps aktyviais krikščionimis. Kitas ne mažiau svarbus tikslas – stiprinti šeimas, skatinti tėvus rūpintis savo vaikais, su Dievo pagalba juos tinkamai auklėti, parodyti, kaip smagu ir prasminga visiems šeimos nariams kartu leisti laisvalaikį.

Vežimėlių šventės metu pagrindinis dėmesys skiriamas per metus nuo praėjusios Vežimėlių šventės gimusiems vaikams ir jų tėveliams. Jiems organizuojami užsiėmimai, žaidimai, programėlę parodo pakviesti svečiai. Tapo įprasta, kad šventėje dalyvauja ir jau šiek tiek ūgtelėję vaikai, kai kurie lankantys darželį ar mokyklą. Dažnai kartu su mamomis ir tėčiais ateina ir močiutės, kurios su džiaugsmu stebi laimingus savo anūkėlius. Renginys tampa tikra šeimos švente, kuri sukviečia ne tik katalikus, bet ir kitų krikščioniškų konfesijų, kurių Biržuose yra keletas, tikinčiuosius bei tuos, kurie yra šiek nutolę nuo Dievo ir bažnyčios.

Šių metų Vežimėlių šventė, surengta pirmąjį rugsėjo sekmadienį, išsiskyrė ypatinga vaikų gausa ir tuo, kad savo atžalas atlydėjo ne tik, kaip įprasta, mamos, bet ir tėčiai. Bažnyčios partneriai organizuojant šventę buvo Biržų vaikų lopšelis-darželis „Genys“, kultūros centras bei policijos komisariatas, į renginį su saldainių krepšiu atsiuntęs vaikų labai mylimą „šunį“ Amsį, kalbantį žmogaus balsu.

Susirinkusių šeimų bendrystė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Jas aukojo Biržų dekanas kun. Algis Neverauskas. Palaiminęs šeimas, klebonas visus pakvietė šventę tęsti bažnyčios šventoriuje.

Renginio vedėja, Biržų kultūros centro meno vadovė Jūratė Garnelienė, pakvietė vežimėlius su vaikučiais Garbės ratui aplink bažnyčią. Beveik visi buvo pasipuošę – mažyliai, mamos, tėčiai ir patys vežimėliai, tad čia pat sudarytai komisijai teko nelengva užduotis išrinkti gražiausius. Nugalėjo mažosios Uršulės vežimėlis, kurį išdabino jos tėveliai Vygantas ir Ugnė. Išskirtiniai rėmėjų prizai atiteko Viltės mamai Dovilei ir tėčiui Tadui bei Dovydo mamai Kristinai.

O tada prasidėjo tikros linksmybės. Ant patiesto didžiulio kilimo tuoj pat įsikūrė patys mažiausi –„Ropliukų“ grupė. Tai buvo tie, kurie dar tik ropoja ar po truputį jau mokosi vaikščioti. Neištvėrę prie jų prisijungė ir šiek tiek didesni vaikai, nes „Genio“ lopšelio-darželio auklėtoja Monika Drevinskienė jiems ne tik „tunelį“ padarė, bet ir tikrą parašiutą parūpino.

Šiek tiek ūgtelėję vaikai kūrė spalvotą pievos pasaką: piešė flomasteriais, pieštukais ir guašu, fotografavosi prie specialiai tam įrengto stendo. Jiems vadovavo to paties darželio pedagogės Alina Mitrochinienė Ir Rasa Šoblinskienė.

Vyriausiųjų grupė šoko, dainavo, žaidė su Biržų kultūros centro meno vadove Jūrate Garneliene. Atrodė, kad vaikų entuziazmui ir žaidimams nebus galo, bet atvyko kviestiniai svečiai – Papilio miestelio vaikai ir jų mokytoja Vigilija Macienė. Jie parodė savo meninę programą, o į ją įsitraukė ir biržiečiai: dainavo, šoko, žaidė.

Visi šventėje dalyvavę vaikai gavo rėmėjų dovanų, kurias čia pat rodė savo tėveliams, draugams ir norėjo išbandyti. Vilniaus kunigų seminarijos klierikas Justas Kavaliauskas vaikams įteikė spalvotus „Mažojo biržiečio“ pažymėjimus, buvo įneštas kunigo Ernesto tortas, jį ragavo ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Organizatoriai teikė padėkas šventės rėmėjams, pagrindinis iš jų buvo Panevėžio vyskupijos Šeimos centras. Renginį parėmė Seimo nariai Viktoras Rinkevičius ir Audrys Šimas, abu rajono laikraščiai, kelios akcinės bendrovės.

Tėvai dėkojo bažnyčiai ir kunigams už gražią iniciatyvą, už prasmingai praleistą laiką. Organizatoriams džiaugsmo teikė spindinčios vaikų akys ir viltis, kad šventėje dalyvavę vyrai ir moterys nepamirš kelio pas Dievą, kad į bažnyčią ateis patys ir čia atves savo vaikus.

Biržai
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija