„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. rugsėjo 15 d., Nr.9 (214)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Jaunimo žygis į Trakus

Rugsėjo 2 dieną gausus Vilniaus arkivyskupijos jaunimo būrys tradiciškai keliavo pėsčiomis iš Aušros Vartų į Trakų šventovę, kuri garsėja stebuklingu Švč. Mergelės Marijos paveikslu. Šiemet minint 300 metų nuo Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnacijos, jaunimo žygis tik atvėrė visų metų piligrimystės kelius į šią šventovę. Keli šimtai jaunuolių, lydimi vyskupo Arūno Poniškaičio, dvasininkų ir vienuolių, vėl pasiryžo įveikti ilgą kelią, atnešdami savo padėką ir intencijas Švč. Mergelei Marijai. Pro Aušros Vartų koplyčios langą jaunus piligrimus palaimino arkiv. Gintaras Grušas ir ragino nukreipti savo žvilgsnį į mus mylinčią Motiną, lydinčią mus per gyvenimą, išgirsti, ką Dievas kalbės per lydinčius kunigus ar draugus ir priimti gausias Dievo malones, reikalingas kelyje į Dievo karalystę.

Kelionės metu piligrimai stabtelėdavo ne tik pailsėti, išgerti vandens, bet ir klausytis katechezių bei tikėjimo liudijimų. Jaunimui apie meilės ir veiksmo santykį kalbėjo kun. Mozė Mitkevičius. „Mylėti reiškia būti tampriai susijusiam su Dievu, iš jo šaltinio semtis Meilės, būti tikinčiu ne tik tada, kai patogu, bet ir tuomet, kai esame priešiškoje tikėjimui aplinkoje. Krikščionis negali tapti medūza, nukrikščionėjusiame pasaulyje prarandančia savo balsą“, – kalbėjo kunigas. Kitoje stotelėje apie savo pašaukimą ir meilę liudijo Vilniaus kunigų seminarijos auklėtinis Linas Braukyla. Ilgesnis sustojimas piligrimų laukė Lentvaryje, kur buvo išstatytas Švč. Sakramentas. Vakare džiaugsmingai pasiekus Trakų šventovę, piligriminį žygį vainikavo Šv. Mišios, kurioms vadovavo vysk. A. Poniškaitis, koncelebruojant būreliui Vilniaus arkivyskupijos kunigų.

Su dideliu dėkingumu širdyje Jaunimo centro komanda taria ačiū grupių vadovams, kurie ne pirmus metus suteikia jaunimui galimybę dalyvauti renginyje; mūsų arkivyskupijos kunigams, kurie pasitarnavo Sutaikinimo pamaldose; tėvui misionieriui Rastislavui, sakiusiam katechezę; žygio metu nuotaiką palaikiusiems vedėjams Irmantui Ramanauskui ir Jonei Rimavičiūtei; Kaišiadorių jaunimo šlovinimo grupei; muzikos grupei „Aldai“; Šiluvos gimnazijai, kuri priėmė piligrimus nakvynės ir, žinoma, gausiam būriui savanorių.

Renata Žiūkaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija