„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2018 m. kovo 9 d., Nr.3 (220)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Šv. Kazimieras – Lietuvos 100-mečio šviesoje

Benjaminas Žulys

Šv. Kazimiero ordino nariai,
projekto organizatoriai ir dalyviai

Kalba Bazilikos klebonas
mons. Vytautas Grigaravičius

Kauno mokinių projekto
„Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo
globėjas“ kūrybos darbų paroda
Kauno Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje

Projekto-meninės akcijos „Šv. Kazimieras –
lietuvių jaunimo globėjas“ dalyviai
ir organizatoriai. Ketvirtas iš kairės –
jo sumanytojas Aidas Augustis

Projekto-meninės akcijos
dalyviai iš Kauno „Vyturio“
gimnazijos prie savo kūrinio

Lyg pavasario pranašas

Kovo 2-ąją Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje buvo iškiliai ir nuotaikingai paminėtas šv. Kazimieras. Čia įvyko XVI Kauno miesto mokinių dailės projektas – meninė akcija „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“, o tema – „Šimtmečio šviesoje“. Tuo akcija įsiliejo į Lietuvos šimto metų jubiliejų, kuris Vasario 16-ąją buvo plačiai pamitėtas visoje mūsų šalyje bei už jos ribų ir toliau prisimenamas.

Bazilikos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasidžiaugė mokinių darbų gausa bei turiniu, skatinančiu nuo jaunų dienų mąstyti apie gyvenimo prasmę, dorą, meilės Dievui ir žmonėms siekimą. Šv. Kazimieras 1636 metais buvo paskelbtas Lietuvos globėju, o 1948 metais – ir pasaulio liatuvių jaunimo globėju ir ypatinguoju Lietuvos jaunimo globėju. Į jį galima kreiptis sunkią valandą, ir šventasis išties pagalbos ranką. Žmonės prisimena, kaip ne vienam jų, paprašius pagalbos Vilniaus Katedros Šv. Kazimiero kopyčioje, prie Šventojo palaikų, jos sulaukta. Šv. Kazimiero ordino riteris, Kauno miesto ceremonmeisteris Kęstutis Kazimieras Ignatavičius pastebėjo, kad Šv. Kazimiero šventė yra tarsi pavasario pranašas, kad, nors, tiesa, nenoriai, šis džiugus metų laikas ateina į mūsų širdis.

Garbusis Ordino riteris sakė, kad šv. Kazimieras ne vien žodžiais, o ir asmeniniu pavyzdžiu teigė, kaip dera gyventi vardan dvasios šviesos bei kilnių siekių.

Nuolat būti su menu

Kaip susirinkusiesiems pasakojo šio mokinių dailės projekto – meninės akcijos – sumanytojas ir organizatorius Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos dailės mokytojas ekspertas, Šv. Kazimiero ordino riteris Aidas Augustis, kiti šventės dalyviai, šio renginio tikslas – skatinti mokinius meninėmis priemonėmis atskleisti sakralumo gyvastingumą šiandieniniame gyvenime, stiprinti jaunųjų kūrėjų sąlytį su sakraliuoju menu, plėsti mokinių akiratį, ugdyti jų vertybines nuostatas, kūtybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, leisti reikštis asmeninei iniciatyvai. Taip pat svarbu supažindinti visuomenę su mokinių kūrybine veikla. Realizuojant temą „Šimtmečio šviesoje“, siūloma mokiniams domėtis vienintelio Lietuvos šventojo gyvenimu bei idėjomis, tai atspindėti savo darbuose. Juos jaunieji atlikėjai rinkosi pagal pomėgį savo nuožiūra. Tai – mišri technika, koliažas, grafika, tapyba bei kitos išraiškos priemonės. Antai Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos aštuntokės Agnė Urbutytė, Deimantė Pažėraitė, Karolina Averkaitė baigė savo darbą koliažo būdu. Karoliną labiau domina piešimas, tad gal ir toliau tobulinsis šioje srityje. O Juozo Grušo meno gimnazijos mokytojos Sima Venskūnienė, Aušra Levickienė džiaugiasi jaunosiomis atžalomis Danielė Butkevičiūte, Aiste Seniutaite, Kristina Kulevičiūte, Ugne Laukyte, Marija Ladychovaite, kurios savo darbuose siekė sukurti savitą šv. Kazimiero įvaizdį.

Prasidėjo prieš 16 metų

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos dailės mokytoja Ana Deduchova su savo mokiniais dalyvavo visose ankstesnėse dailės akcijose, atvyko ir į šią. Ji džiaugėsi, kad atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, buvo prisiminti iškilūs šalies žmonės, tarp kurių, be jokios abejonės, – ir šv. Kazimieras. Tai esą reikšminga šiemet, Lietuvos jubiliejiniais metais. Į šią meninę akciją pedagogė atsivedė tris mergaites ir vaikiną. Mokiniai buvo palinkę prie savo darbų, stengėsi, kad jie džiugintų sielą ir akį.

Šis mokinių dailės projektas yra šešioliktas, kaip ir ankstesnieji yra skirtas šv. Kazimierui pagerbti. Ankstesnės šv. Kazimierui skirtos meninės akcijos vyko Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, Kauno Rotušėje, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, kurioje ir dabar džiugina čia apsilankiusiuosius.

Pradžioje, prieš keliolika metų, kazimieriečiui pedagogui A. Augusčiui kilo mintis pagerbti vienintelį Lietuvos šventąjį. Ja pasidalijo su ktais entuziastais, kurių radosi vis daugiau. Taip į darnią gretą įsijungė K. Ignatavičius, Alė Jurgaitienė, su gausiomis dovanomis į susitikimus ateina kazimieriečiai Nijolė ir Kęstutis Šabaniauskai, nuolat tarpusavyje bendrauja kiti bendraminčiai.

Meninėje akcijoje buvo prisimintas šv. Kazimieras, jo nuveikti darbai, pasiaukojantis gyvenimas ir veikla. Jis gimė 1458 m. spalio 3 d. Lietuvos didžiojo kungaikščio ir Lankijos karaliaus Kazimiero šeimoje Krokuvoje, Vavelio pilyje. Iš vienuolikos vaikų jis buvo antras, gavo gerą išsilavinimą, buvo labai religingas, mokėjo kelias kalbas. Tėvas jį įtraukė į valstybės valdymą, paskyrė karaliaus vietininku Lenkijoje – tikruoju Lenkijos valdovu. Bet būsimasis šventasis Dievo valia nusigręžė nuo žemiškųjų gėrybių, titulų, pramogų. Karalaitis Kazimieras buvo atsidavęs visiems šventiesiems, ypač Švenčiausiajai Mergelei Marijai. Be to, uoliai lankė ligonius, šelpė elgetas, visa tai laikydamas didele garbe. Mirė džiova 1484 m. kovo 4 d., nūnai ši diena vadinama Šv. Kazimiero diena.

Šv. Kazimiero vardu pavadinta keliolika bažnyčių Lietuvoje ir Lenkijoje, Kazimiero kultas paplitęs Italijoje, Nyderlanduose. Net ir šiais moderniais laikais Lietuvoje krikštijami vaikai jo vardu.

Programos įvairovė

Renginį „Šimtmečio šviesoje“ vedė, fotografavo, filmavo įdomiausias akimirkas Šv. Kazimiero ordino komtūras A. Augustis, šventės dalyviams dalijo Kauno komtūrijos išleistus atvirukus su kazimieriečių gyvenimo vaizdais.

Šį projektą organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno miesto Dailės mokytojų metodinis būrelis, Šv. Kazimiero ordino Kauno skyrius. Meninėje akcijoje Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo pademonstruota Šv. Kazimiero Kauno bendruomenės fotografijos archyvo retrospektyva, kurioje atspindimi jos gyvenimo momentai. Programą pagyvino koncertas, kurį surengė Kauno „Vyturio“ gimnazijos mokytojai Kęstutis Gumbrys, Artūras Makštutis bei Daina Skudžinskaitė.

Meninės akcijos metu moksleivių atlikti darbai yra demonstruojami parodoje Kauno Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje. Su jais gali susipažinti ir miesto visuomenė.

Aido Augusčio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija