Atnaujintas 2001 m. lapkričio 14 d.
Nr.85
(994)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas ir žmonės
Darbai
Kultūra
Istorijos vingiai
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Naujos "Giminių" serijos "Giminės ir..."

Spalio 18 dieną Lietuvos radijo ir televizijos filmų peržiūros salėje buvo demonstruojamos penkios "Giminių" serijos, pavadintos "Giminės ir..." Penkios valandos žiūrovams neprailgo. Pro akis praplaukė nuostabūs Vilnijos peizažai: miškai, laukai, ežerai. Sodri žaluma, dangaus mėlynė ir auksinė saulė... Ir žmonių gyvenimas - toks, kokį matome kasdienybėje. Iš viso sukurta 60 šio televizijos filmo serijų: 40 - "Giminių", 15 - "Atžalų", penkios - "Giminių ir...." Tam reikėjo dešimties metų. Praėjusį pavasarį mirė aktorius Juozas Jaruševičius, vaidinęs Kazimierą. Jis tą dieną buvo prisimintas.
Prieš metus surengtoje spaudos konferencijoje filmo kūrėjai ketino šį serialą tęsti neribotą laiką. Dabar nuotaikos pasikeitusios. Filmas nutrauktas. Tarsi kirviu nukirsta gyvybinga, realybe pulsuojanti arterija. Iš Amerikos sugrįžusi Baronienė - Nijolė Gelžinytė sakė: "Nepavyko įgyvendinti sumanymų. Juk Sigizmundui parvežiau rankos protezą". Nutrūko tarp laiškininkės Feliusės ir Sigizmundo beprasidedanti meilė. Liko iš sielvarto besiblaškanti Živilė Šeputytė - ar pavyks jai kada sutikti mylimą vyrą, piktadarių pagrobtą vestuvių naktį? Ar bus surasti šio nusikaltimo vykdytojai? Atsakymai į šiuos klausimus būtų paaiškėję šeštoje ir septintoje serijose. Deja, jų jau neleista kurti.
Po peržiūros įvyko filmo aktorių ir kūrėjų atsisveikinimo vakaras, dalyvavo žurnalistai, kviestiniai svečiai.
Pateikėme keletą klausimų filmo kūrėjams.
Scenarijaus autoriaus Broniaus Bušmos klausėme: "Iš kur imate medžiagą tokiam realistiškam, žiūrovo dėmesį patraukiančiam pasakojimui?"
Rašytojas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Bronius Bušma atsakė: "Gyvenu Lietuvoje, matau ir jaučiu tai, ką rašau. Didelės fantazijos čia nereikia. Žmogaus siela yra dora, tik aplinkybės ją keičia. Mano supratimu, kinas yra pakylėtas nuo žemės. Buvo sumanytos devynios serijos. Po dešimties metų darbas dirbtinai nutrauktas. Gal neįtikom naujajai valdžiai? Grįšiu ten, kur esu gabus. Mane domina paauglių psichologija. Grįšiu į savo paauglystę".
Filmo režisieriui Sauliui Vosyliui sakėme: "Esate tarsi didelio orkestro dirigentas. Jūsų rankų mostui paklūsta viskas: scenarijus, aktoriai, operatorius, apšvietėjas... Prašytume tarti keletą žodžių "XXI amžiaus" skaitytojams".
Režisierius Saulius Vosylius: "Norėčiau palinkėti šiltų, gerų, žmogiškų santykių. Susitikę du žmonės turi išsiskirti su šypsena, pasipildę vienas kito gerąja energija. Meilė - šventas dalykas. Kokie gražūs, šilti kunigo Dariaus ir Emilijos santykiai. Šiuo filmu norėjau įžiebti žmonėms gyvenimo viltį. Šios paskutinės filmo serijos yra pačios svarbiausios ir brandžiausios. Čia susitinka abiejų kartų aktoriai, vieni kitus papildo, įvyksta darnus dviejų kartų susitikimas; ši sintezė gana vykusi".
Juozui Šepučiui - Petrui Dimšai sakėme: "Vaidinote visose serijose. Jūsų vaidmuo gana įtikinamas. Patikėjome, jog esate valstietis, mylintis žemę, trokštantis jos. Ką jums, inteligentui ir poetui, reiškia šis vaidmuo?"
Aktorius Petras Dimša: "Esu dzūkas. Mano gimtinė - tarp Veisiejų ir Leipalingio. Žemę pamilau ir ūkio darbus išmokau vaikystėje. Doriausi jausmai eina iš žemės. Man šis filmas - tai antras gyvenimas. Per dešimt metų iš tiesų susigiminiavome. Šurną - Antaną Šeputį - vadinu broliu. Džiaugiuosi, kad kartu dirbdami dešimt metų, nesusipykome. Atvirkščiai, susidraugavome, vieni kitiems padedame. Esu dėkingas režisieriui. Jis užvedė ant kelio, daug padeda".
Laiškininkei Feliusei - Aldonai Vederaitei pateikėme tokį klasimą: "Esate išsilavinusi moteris, eruditė. Ar jums nesunku buvo persikūnyti į kaimo moteriškę, iš kiemo į kiemą nešiojančią ne tik laikraščius, laiškus, bet ir gandus?"
Aktorė Aldona Vederaitė: Ne, nė kiek nesunku. Iš karto "įėjau" į šį vaidmenį. Kiekvienas artistas yra unikalus charakteris. Tai galiu pasakyti apie vyresniųjų aktorių kartą. Jaunieji vienodesni. Mane žavi filmavimas natūroje. Tokia Lietuvos gamta, kaip matome filme, yra retenybė. Vargu ar kitose šalyse galima tokį grožį pamatyti".
Severinai - Giedrei Beinoriūtei sakėme: "Atstovaujate jaunajai aktorių kartai. Esate "atžalėlė". Ką jums reiškia šis filmas?"
Aktorė Giedrė Beinoriūtė. "Mano profesija - ne aktorė, bet režisierė. Apsidžiaugiau, kai režisierius Saulius Vosylius pakvietė filmuotis. Šis mano debiutas - ypatingas gyenimo įvykis. Visų pirma tai pažintis su aktorių elitu: Šurna, Gelžinyte. Jie davė naują impulsą ir profesine, ir žmogiškąja prasme".
Nebūna dalykų be pabaigos. Nors ir labai būtų gaila, bet visa, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Šiuo atveju pabaiga atėjo netikėtai ir filmo kūrėjams, ir mums, žiūrovams. Tačiau pasidžiaukime ir tuo, kas padaryta. Šešiasdešimties serijų filmas "Giminės" - tai daugelio menininkų kolektyvinis metraštis, bylojantis ateities kartoms apie pirmojo dešimtmečio atkurtos Lietuvos nepriklausomybės kasdienybę, turintis išliekamąją vertę.

Aldona KAČERAUSKIENĖ

Vilnius

© 2001 "XXI amžius"

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija