Atnaujintas 2001 m. lapkričio 14 d.
Nr.85
(994)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas ir žmonės
Darbai
Kultūra
Istorijos vingiai
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Ant tūkstantmečio slenksčio, 7

Kalbant apie krašto perspektyvas, liko neaptartas dar vienas, sakytume, svarbus visuomeninio gyvenimo aspektas. Tai Bažnyčios vaidmuo šių dienų Lietuvoje. Kadangi maždaug 90 proc. mūsų valstybės gyventojų formaliai priklauso Romos katalikams, tai ir kalbėsime apie kataliko visuomeninį statusą nūdienos Lietuvoje, kas neatsiejamai susieta ir su oficialia Katalikų Bažnyčios, kaip hierarchinės struktūros, vieta ir laikysena XXI a. pradžioje.
Čia slypi net keli pavojai. Visų pirma mes, kaip pasauliečiai, galime būti apkaltinti kišimusi ne į savo reikalus. Antra, skeptikai ir juos palaikanti nebylioji dauguma gali pasakyti, kad Bažnyčios, ypač katalikybės, vaidmuo vis mažės, nes praktikuojančių katalikų tėra apie 8-10 proc. visų gyventojų (nelygu, kokia statistikos agentūra rengė tyrimus), o likusieji yra "didžiųjų švenčių" arba, pasak vieno iš hierarchų, "šiaudiniai katalikai", todėl nereikia sureikšminti Katalikų Bažnyčios įtakos. Deja, situacija šiandien tokia, kad galima konstatuoti faktų, patvirtinančių skeptikų teiginius, gausą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija