Atnaujintas 2002 m. gruodžio 6 d.
Nr.92
(1099)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Visuomenė
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Vargonų muzikos vakaras

Vilniuje gyvenantis Bernardas Vasiliauskas maloniai bendravo su Panevėžio Švč.Trejybės bažnyčios rektoriumi kanauninku Broniumi Antanaičiu (dešinėje)

Autoriaus nuotraukos

Lapkričio priešpaskutinį šeštadienį Panevėžio Švč.Trejybės bažnyčioje vyko vargonų muzikos vakaras. Jame dalyvavo Vilniaus Arkikatedros vargonininkas Bernardas Vasiliauskas. Skambėjo J.Naujalio, E.Elgaro ir J.S.Bacho kūriniai. Renginio organizatorė - Viešoji įstaiga „J.Grubliausko studija“, rėmėja - Juro vaistinė.

Koncertavo žmonos vaikystės mieste

Garsus vargonininkas B.Vasiliauskas jaučia simpatiją Panevėžiui. Jo žmona Vida Prekerytė yra kilusi iš šio miesto. Jiedu susipažino, kai Bernardas jau buvo baigęs anuometę Vilniaus konservatoriją, o Vida dar buvo jo studentė. Į vargonų muzikos vakarą Pane-vėžyje, kuriame koncertavo B.Vasiliauskas, buvo atvykusi ir jo žmona V.Prekerytė.
Vilniuje gyvenančiam B.Va-siliauskui teko restauruoti Panevėžio Šv.apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vargonus. Jis buvo gerai pažįstamas su tuometiniu jos klebonu mons. Jonu Juodeliu, maloniai su juo bendravo.

Dukros - tėvų pėdomis

B.Vasiliauskas yra kilęs iš Kauno. Jis augo Žaliakalnyje, netoli Kristaus Prisikėlimo bažnyčios. Joje buvo krikštytas bei priėmė Pirmąją Komuniją. Vasiliauskų šeimoje buvo septyni vaikai. Tėvas pūtė tromboną Kauno operos teatro orkestre. Visi Vasiliauskų atžalos tapo muzikais. Bernardas su žmona Vida išauklėjo tris dukras. Vyriausioji jų - ekonomistė, Vilija ir Dalia pasuko tėvų pėdomis - pasirinko muzikių gyvenimą. Pirmoji groja Vilniaus filharmonijos simfoniniame orkestre, antroji - M.K.Čiurlionio nacionalinės menų gimnazijos dėstytoja.

Vargonų muzika - bevertė

Tapti vargonininku Bernardas nesitikėjo. Namuose stovėjo fortepijonas. Mokantis Konservatorijos fortepijono klasėje, buvo atidaryta ir vargonų klasė. Įdomu buvo išmokti groti šiuo muzikos instrumentu. Konservatorijoje Bernardas baigė fortepijono ir vargonų klases.
B.Vasiliauskas - daugelio lietuvių kompozitorių kūrinių vargonams pirmasis atlikėjas. Nors jau sulaukęs brandaus amžiaus, jis kasdien groja vargonais Arkikatedroje ar filharmonijoje po tris keturias valandas. Koncertuoti Suomijoje šiemet B.Vasiliauskas buvo išvykęs kartu su „Ąžuoliuko“ choru. Lygiai prieš metus su šiuo meno kolektyvu važinėjo po JAV.

Malonu groti kaimo bažnytėlėse

Armijoje jam teko koncertuoti salėje, kurioje telpa apie 20 tūkstančių klausytojų. Joje stovi turbūt didžiausi vargonai pasaulyje. Šilčiausiai buvo sutiktas per koncertą Rusijoje. Vokiečiai ir čekai Sibire buvo pristatę neblogų vargonų. Vargonų muzika ir J.S.Bachas - rusams tai būdavo brangiausia. Salės būdavo pilnutėlės.
Lietuvoje B.Vasiliauskui smagu groti Vilniaus Šv.Jonų bažnyčioje, Arkikatedroje. Be galo malonu groti provincijoje - mažose bažnytėlėse. Įsiminė vargonus Širvintų rajono Šešuolių bažnyčioje. Ten maldos namai dvelkia senove, tokie pat yra ir vargonai. Jie gerai skamba šioje bažnyčioje.

Ir smuikavo, ir vargonus restauravo

Daugelį metų B.Vasiliauskui teko restauruoti vargonus. Šitos specialybės jis ėmėsi tada, kai jo bendramokslis Rimantas Gučas tapo Vilniaus vargonų dirbtuvių vadovu. Tokios įmonės paskirtis buvo restauruoti didžiausius Lietuvoje Šv.Jonų bažnyčios vargonus.
Didžiausi iš B.Vasiliausko restauruotų buvo Kauno Arkikatedros vargonai, statyti garsaus meistro J.Radavičiaus. Nors nebuvo atlikta visiška šio muzikos instrumento restauracija, tačiau teko visus iki vieno peržiūrėti vamzdelius, atnaujinti mechaniką.
Dirbdamas restauruotoju, B.Vasiliauskas stengėsi neapleisti muzikavimo, tačiau vis tiek vieną ar kitą darbą tekdavo nuskriausti. Dabar atėjo toks laikas, kada gali pasirinkti tik vieną - groti vargonais.

Bronius VERTELKA
Panevėžys

© 2002"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija