Atnaujintas 2004 birželio 4 d.
Nr.43
(1247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kas pavadintas šunauja?

Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis tautos šunauja niekada nevadino.

Prieš keletą metų, kai keli žurnalistai rašė ir kalbėjo apie jį visokias nebūtas bjaurystes, prof. V.Landsbergis pavadino juos labai taikliu vardu „šunauja”. Bet šunauja nebūtų šunauja, jeigu šį jiems labai tinkantį žodį nepanaudotų prieš profesorių. Šie žurnalistėliai palaikė save visa tauta ir pradėjo šaukti: „Landsbergis tautą vadina šunauja”. Didžiai gerbiamas rašytojas Kazys Saja yra pasakęs, kad Lietuvoje mąstančių žmonių yra apie 15 proc. Kiti nesigilina į esmę ir, kaip šiuo atveju, remiasi nuogirdomis. Taigi dauguma ir patikėjo šunaujos skleidžiamu melu.

Gegužės 25 dieną laidoje „Sąmokslo teorija” Seimo narys K.Glaveckas sako: „Kai vienas žmogus pavadino tautą šunauja, tai jam atsiliepė ...”. Nesvarbu citatos tikslumas, bet jis labai akcentavo – tautą pavadino šunauja. Pone Glaveckai, kaip jus suprasti? Ar jus priskirti prie tų nesuprantančiųjų? Betgi jūs Seimo narys! Tautos elitas! Jūs jau ne vieną kadenciją dirbate kartu su profesoriumi. Ar turėtume patikėti, kad nežinote tiesos? Ne! Neįtikėtina, kad jūs toks neišmanėlis!

Čia pat rinkimai. V.Landsbergis iškeltas kandidatu į Europarlamentą. Jis, Lietuvos nepriklausomybės architektas, žinomas ir gerbiamas visame pasaulyje, būdamas Europarlamente Lietuvai duos daug naudos. Bet jums ne Lietuva svarbi, svarbu, kad stiprus konkurentas. Gal manote, kad vėl atėjo laikas prieš V.Landsbergį pasitelkti šmeižikiškus šunaujos metodus, nes gal jau šio šmeižto ištakas tautiečiai bus primiršę. Jūs, pone Glaveckai, dažnai dalyvaujate įvairiose televizijos laidose. Manome, atrasite vietą ir laiką atsiprašyti už šį šunaujos paskleistą ir jūsų paremtą melą apie V Landsbergį. Ar liksite su šunauja?

Albinas Tamašauskas,
Stasys Žebrauskas,
Ieva Peterson,
Zina Opulskienė,
Jonas Čivilis,
Arūnas Micpovilis,
Rimantas Rekus,
Marija Valiušienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija