Atnaujintas 2005 gegužės 4 d.
Nr.34
(1335)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Metų bibliotekininkas – P. Zurlys

Metų bibliotekininku išrinktas
Vilniaus apskrities Adomo
Mickevičiaus viešosios
bibliotekos direktorius
Petras Zurlys
Gedimino Žilinsko
(ELTA) nuotrauka

Geriausiu 2004 metų bibliotekininku tapo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius, buvęs Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkas Petras Zurlys.

Metų bibliotekininkas pagerbtas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Didžiojoje skaitykloje. Kartu įteiktos ir paskatinamosios bei specialiosios premijos nusipelniusiems Lietuvos bibliotekininkams.

Dvi Kultūros ministerijos paskatinamosios premijos paskirtos Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorei Vilijai Gilienei bei Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos Daugailių bibliotekos vyr. bibliotekininkei Aidai Grigaliūnienei.

Apdovanoti ir penkių specialiųjų premijų laureatai.

UAB „Mūsų knyga“ premiją nuspręsta skirti Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialo vyr. bibliotekininkei Nijolei Petraitytei. Leidyklos „Šviesa“ premija paskirta Vilniaus universiteto bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėjai Audronei Matijošienei. Leidyklos „Indra“ premiją komisija paskyrė Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bernatonių filialo vyr. bibliotekininkui Sauliui Jučiui, o UAB „Vagos knygų centras“ premiją pelnė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos centro direktorė Teresė Gustienė. Lietuvos technikos bibliotekos bibliografė Daiva Kalvaitienė bus apdovanota specialiąja UAB „Sintagma“ premija.

Geriausio 2004 metų bibliotekininko konkurso nugalėtojus išrinko vertinimo komisija, vadovaujama Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės Vidos Garunkštytės.

Geriausio metų bibliotekininko vardas suteikiamas kasmet už Lietuvos bibliotekininkystei ir informacinės visuomenės plėtrai svarbius darbus, reikšmingų bibliotekų istorijos faktų tyrimą, kultūros vertybių gelbėjimą ir saugojimą, tradicijų gaivinimą ir puoselėjimą, visuomenės pripažintą bei vartotojų įvertintą aukštą bibliotekos teikiamų paslaugų lygį, naujas iniciatyvas aptarnaujant vartotojus, reikšmingas publikacijas apie bibliotekų būklę šalies ir vietinėje spaudoje, aktyvų dalyvavimą Lietuvos bibliotekininkų draugijos veikloje. Metų bibliotekininko apdovanojimas teikiamas Nacionalinės bibliotekų savaitės proga.

Pagal Eltą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija