Atnaujintas 2006 kovo 8 d.
Nr.19
(1419)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

„Sakalo“ skrydis

Balys URBONAS

Vyrų choras „Sakalas“

(Tęsinys. Pradžia Nr. 17)

L.Abaris, artėjant 1990-iesiems, bundant Atgimimui, vis daugiau rengė dainų, atspindinčių Lietuvos orumą ir garbę. V.Telksnio „Ant Vilniaus kalvų“, K.Banaičio maršas „Žygis į Vilnių“, T.Makačino „Kur žirgus balnojom“, aišku, jau ir seniau dainuota J.Naujalio ir Maironio „Lietuva brangi“ – visos šios dainos atgaivino visų slėptą tikro patriotizmo dvasią. Viename 1988 metų jubiliejiniame 20-mečio koncerte pačia aukščiausia dominante suspindo V.Kudirkos „Tautiškos giesmės“ spalvos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija