Atnaujintas 2006 liepos 5 d.
Nr.51
(1451)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Plačiai suvešėjęs Maironio muziejaus sodas

Irena Petraitienė

Iškilmės prie Maironio paminklo;
kalba muziejaus direktorė
Aldona Ruseckaitė

Tradicine eisena prie Maironio paminklo ir atminimo ugnelės įžiebimu birželio 28-ąją prasidėjo Maironio lietuvių literatūros muziejaus 70 metų jubiliejaus iškilmės. Jo direktorė Aldona Ruseckaitė tarė sveikinimo žodį, aktoriai Petras Venslovas ir Tomas Vaisieta paskaitė didžiojo dainiaus eilių, susirinkusi visuomenė tylos minute pagerbė visus Amžinybėn išėjusius, kurie per septynis dešimtmečius „sodino, augino ir puoselėjo“ Maironio muziejaus sodą. Dr. Irena Vaišvilaitė muziejininkams ir jų svečiams perdavė Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus sveikinimą.


Reta įvairiapusė asmenybė

Generolo Vlado Nagevičiaus 125-osioms gimimo metinėms

Kazimieras Dobkevičius

Brigados generolo Vlado Nagevičiaus
125-ųjų gimimo metinių minėjimas
Kauno karininkų ramovėje.
Iš kairės – minėjimo vedėjas
istorikas Algirdas Markūnas,
atsargos majoras Gediminas
Reutas, pagrindinio pranešimo
autorė istorikė A. Jurevičiūtė
prie gen. V.Nagevičiaus portreto
Autoriaus nuotrauka

Kauno karininkų ramovės didžiojoje salėje birželio 17 dienos popietę rinkosi visos prieškario ir pokario Lietuvos inteligentijos atstovai, karininkai, karininkų žmonų Birutės draugijos narės, Kauno medicinos akademijos studentijos atstovai, moksleiviai, Lietuvos laisvės kovos Sąjūdžio (LLKS), 1941 m. birželio 23 d. sukilėlių sąjungos nariai, Lietuvos vietinės rinktinės sąjungos kariai, LLA buvę kariai. Visas Lietuvos patriotų žiedynas atvyko paminėti brigados generolo Vlado Nagevičiaus (1881-1954) 125-ųjų gimimo metinių, prisiminti jo nuveiktų darbų. Tarp garbių svečių – Krašto apsaugos ministerijos valstybės sekretorius Valdemaras Sarapinas, Lietuvos karių savanorių vadas plk. Antanas Plieskis, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos pirmininkas Algirdas Petrusevičius, šios sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas, istorikas Algirdas Markūnas, istorikas, Karo istorijos draugijos pirmininkas dr. Jonas Vaičenonis, žymus politikos publicistas Vilius Bražėnas ir kiti.


Graži bendruomenės iniciatyva

Dainavos bendruomenės
ir 1941 m. birželio 23 d. sukilimo
dalyvių bendra nuotrauka Dainavos
Gerojo Ganytojo bažnyčios šventoriuje

Gražios iniciatyvos ėmėsi Kauno Dainavos mikrorajono (turintis 63 tūkstančius gyventojų) bendruomenės kultūros centras (vadovė Daiva Valentaitė), nutaręs surengti 1941 m. birželio 23-iosios sukilimo 65-ųjų metinių paminėjimą savo bendruomenėje. Dainavos Gerojo Ganytojo bažnyčioje monsinjoras Vytautas Kazlauskas, bažnyčios klebonas kun. Jonas Stankevičius už žuvusius ir mirusius sukilimo dalyvius aukojo šv.Mišias. Kun. J.Stankevičius priminė parapijiečiams, kokią brangią kainą sumokėjo sukilimo dalyviai už teisę būti laisvi ir nepriklausomi.


Lietuvos valstybingumą pirmą kartą pažymės „Pilies festivalis“

Lietuvos valstybingumo šventę šiemet pirmą kartą pažymės naujas kultūrinis renginys „Pilies festivalis-2006“. Liepos 5-9 dienomis Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje vyksiantis festivalis pratęs Mindaugo karūnavimo dienai skirtus renginius Kernavėje bei Trakuose ir pristatys XVI-XVII amžiaus didžiojo Lietuvos kunigaikščio dvaro materialinę bei dvasinę kultūrą. Festivalio prioritetas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės renesanso ir baroko kultūros atspindys.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija