Atnaujintas 2006 liepos 5 d.
Nr.51
(1451)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

„Nebėkime nuo savo kalbos“

Lietuvių kalbos instituto ilgametis
Žodynų skyriaus vadovas, dabar
dirbantis pagal sutartį, Muzikos
akademijos lietuvių kalbos dalykų
dėstytojas, Lietuvių katalikų
mokslo akademijos narys
habil. dr. Vytautas Vitkauskas

Lietuvių kalbos instituto ilgametis Žodynų skyriaus vadovas, dabar dirbantis pagal sutartį, Muzikos akademijos lietuvių kalbos dalykų dėstytojas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys habil. dr. Vytautas VITKAUSKAS prieš metus atšventė savo septyniasdešimties metų sukaktį. Su iškiliuoju kalbininku, akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ keleto tomų autoriumi ir redaktoriumi, „Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodyno“, „Lietuvių kalbos kirčiavimo žinyno“, „Vietovardžių kirčiavimo žinyno“, „Druskininkų tarmės žodyno“ parengėju, populiarių knygų „Liaudies kalbos grožis“, „Juozas Balčikonis“ ir daugybės mokslinių straipsnių iš lietuvių dialektologijos, kalbos kultūros, teatrologijos autoriumi kalbamės apie kalbos kultūrą ir ne tik apie ją.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija