Atnaujintas 2007 gegužės 16 d.
Nr.37
(1534)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dėkingumu širdis prabyla

Matas Lukoševičius

Pavasaris. Jis į mūsų kraštą ir širdis atkeliavo ne vien su gležna, lyg permatoma žaluma, pienių šypsenom, paukščių čiulbesiu ir saulės skraiste, bet į daugelio krūtines įplasnojo įstabiais muzikos garsais ir pakylėjančia poezija. Mat paskutinįjį balandžio sekmadienį šimtus klausytojų į Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią sukvietė pavasariškas sakralinės muzikos ir poezijos koncertas Dėkingumu širdis prabyla. Neužteko klauptų ir suolų – daugeliui teko pagarbiai stovėti daugiau nei pusantros valandos.

O pagerbti buvo ką. Kauniečiams, ir ne tik jiems, jau pažįstami kūrybinės grupės vardai, kurie surenka tiek daug klausytojų. Tai – žymus latvių jaunimo styginių instrumentų ansamblis AMAZEO, dirigentas – Latvijos Jazapo Vitolso muzikos akademijos Styginių instrumentų katedros vadovas prof. Andris Baumanis. Ansamblis prieš trejus metus šioje šventovėje jau džiugino klausytojus niekada nesenstančia klasika. Šį sykį AMAZEO repertuaras buvo paįvairintas ne tik skambia A.Vivaldžio ir V.A.Mocarto muzika, bet kartu su Kauno valstybinio muzikinio teatro soliste Nomeda Vilkanauskaite atliktais kūriniais. Skambėjo J.Bramso Melodija, Š.Guno Serenada, J.Štrauso Rytas, G.F.Hendelio Arija, Laimos Sabaliauskaitės Dievo šlovinimo himnas Pagriežki, mano smuike, kompozitorės sukurtas pagal Romualdos Adomaitytės-Chabarinos eiles. Solistės balsas, lyg nežemiškas vyturys, plasnojo viršum pagarbių klausytojų, pasiilgusių pavasariško skambesio ir grožio.

Juo apdovanojo ir poetinis žodis. Viena žymiausių poezijos ir prozos skaitovių, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė aktorė Gražina Urbonaitė, iškiliai, su jai būdinga dvasinga intonacija skaitė poetės Zitos Kirsnauskaitės, dabar gyvenančios Čikagoje (JAV), poezijos posmus. Pasak koncertui nuotaikingai vadovavusio aktoriaus Egidijaus Stanciko, nors poetė negalėjo dalyvauti renginyje, ji jame buvo visa širdimi, visa savo poetine siela ir nuostabiomis eilėmis, tarsi priglusdama prie kiekvieno klausytojo širdies. Aktorius pažymėjo, jog Z.Kirsnauskaitė yra išleidusi keturias skaitytojų labai pamėgtas knygas: Kančios šviesa, Nedūžtančios viltys, Vienatvės vėjyje ir poezijos, prozos bei muzikos kūrinių rinkinį Spindinti giesmė, kurioje nemažą dalį užima kompozitoriaus Liongino Abariaus giesmės ir romansai, sukurti poetės eilėmis. E.Stancikas vylėsi galėsiąs rudenį maloniai pristatyti jos naują poezijos ir prozos rinkinį Ant Angelo sparno.

Klausytojus pakylėjo bei maloniai nuteikė ir poetės R.Adomaitytės-Chabarinos lūpomis skambėjusi poezija, kurią ji skaitė su ypatingu nuoširdumu. Kartu su aktore G.Urbonaite, kuri perskaitė poetės Z.Kirsnauskaitės eilėraštį Motinos nerimas, Romualda pagerbė motinas eilėraščiu Kaip ilgis Motina vaikų... Visi šių poečių eilėraščiai – tai lyg gėlės Motinoms, Gyvenimui, Šventajam Raštui ir Aukščiausiajam.

R.Adomaitytė-Chabarina dirba Kauno medicinos universiteto klinikose gailestingąja seserimi, tad suprantama, kodėl 1999 metais Tarptautinėje psichiatrų konferencijoje jos poezija buvo pristatyta kaip „ilgai veikiantis antidepresantas“. Ji yra išleidusi dvi knygeles vaikams: Svajonių šalis ir Kas karalius? Taip pat tris sakralinės poezijos knygas: Džiaugsmo edelveisas, Ašara ant Amžinybės skruosto bei Šalpusnio šypsena. Spaudai ruošiamas naujas, skaitytojų laukiamas rinkinys Nesipykit, keliaujantys paukščiai.

Klausytojai atidžiu klausymusi, nuoširdžiais plojimais ir glėbiais gėlių pagerbė menininkus, o šie savo pagarbiu išvaizdumu bei sielų kūryba pagerbė ir Kūrėją, kuriam skyrė savo meną ir klausytojus.

Tikimės, kad tokia muzika ir poezija, šį pavasarį atplasnojusi dvasingais sparnais, aplankys mus ne tik ateinantį rudenį. O Latvijos ir Lietuvos menininkai dar ne kartą nuties bičiulystės tiltą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija