Atnaujintas 2007 gegužės 16 d.
Nr.37
(1534)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kaip per išpažintį…

Marija MACIJAUSKIENĖ

Trys Maironio namų sergėtojai.
Iš kairės į dešinę – ketvirtoji
šio muziejaus direktorė Marija
Macijauskienė, pirmasis direktorius
Bernardas Brazdžionis ir dabartinė
Maironio lietuvių literatūros
muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė

Dažnai iš valdininkų lūpų išgirstame tokias frazes: kam mums reikia tiek daug muziejų ar bibliotekų – už patalpas mokėk, jas remontuok… Užtenka miestui ar rajonui ir vienos bibliotekos, o jau muziejus, ypač memorialinius, prisiminus, valdininkams pagaugai per nugarą nueina. Kas tas Kazimieras Būga, Juozas Tumas-Vaižgantas, dar ne visi, deja, žino.

Kodėl taip rūsčiai prabilau? Tuos žodžius reikėjo ir reikia pasakyti, nes balandžio 27-ąją suėjo 30 metų, kai Maironio rūmas, tuomet vadintas LTSR literatūros muziejumi, su keliais filialais, išbarstytais po Lietuvą, ir išpuoselėtu kiemu su priešais iškilusia Gedimino Jokūbonio skulptūra Maironiui, buvo patikėti lankytojui. Dabartiniam muziejaus lankytojui atrodo, kad pastato atgimimui buvo siuvami „kvarbatkiniai marškinėliai“, kad ideologinio darbo tikrintojai jo su išskėstomis rankomis ir laukė, kad šio muziejaus kelias į gyvenimą buvo rožėmis klotas… Esu to meto liudininkė, todėl, manau, privalau pasakyti visą tiesą (beje, dėl vietos stokos bus tik vos vos prisiliesta prie jos).


Dėkingumu širdis prabyla

Matas Lukoševičius

Pavasaris. Jis į mūsų kraštą ir širdis atkeliavo ne vien su gležna, lyg permatoma žaluma, pienių šypsenom, paukščių čiulbesiu ir saulės skraiste, bet į daugelio krūtines įplasnojo įstabiais muzikos garsais ir pakylėjančia poezija. Mat paskutinįjį balandžio sekmadienį šimtus klausytojų į Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią sukvietė pavasariškas sakralinės muzikos ir poezijos koncertas Dėkingumu širdis prabyla. Neužteko klauptų ir suolų – daugeliui teko pagarbiai stovėti daugiau nei pusantros valandos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija