Atnaujintas 2007 liepos 18 d.
Nr.55
(1552)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gatvės gyventojų šventė

Balio Sruogos gatvės
gyventojai šventės proga
susėdo prie bendro stalo

Birželio pabaigoje Kaune, Balio ir Vandos Sruogų namuose-muziejuje, surengta jau tradicine tapusi Balio Sruogos gatvės gyventojų šventė. Prieš trejetą metų subrandinta idėja išsirutuliojo į teminį vakarą, suburiantį draugėn kaimynus, muziejaus svečius bei bičiulius.

Šventės turinys kasmet keičiasi. Aptarinėjamos vis kitos B.Sruogos gatvės aktualios temos, dalijamasi atsiminimais, įspūdžiais, žiniomis.

Pirmaisiais metais renginio tema buvo B.Sruogos gatvės istorija. Pernai šventės idėja buvo ne tik pabūti kartu, pabendrauti, bet ir susipažinti su ikikariniu laikotarpiu čia gyvenusiais bei gatvės ir miesto vardą garsinusiais įžymiaisiais žmonėmis.

Šiemetinė renginio tema – žymesnieji šių dienų gatvės gyventojai. Šventė prasidėjo skaitovės Dainuolės Kazlauskienės skaitoma B.Sruogos poezija. Kasmet šventę aplankantis vyskupas Juozas Preikšas kalbėjo apie vienybės ir tarpusavio supratimo svarbą. Džiaugėsi susirinkusiųjų geranoriškumu tęsti šilto kaimyninio bendravimo tradiciją. Netoliese gyvenantis docentas A.Daniulaitis kalbėjo apie jaunų žmonių gaivališkas idėjas ir darbo našumą. Čia pat diskusiją pratęsė docento sūnus Vytautas, pasidalijęs gyvenimo Japonijoje įspūdžiais bei atskleidęs savitas to krašto tradicijų ir gyvenimo būdo detales. Tarp susirinkusiųjų buvo architektas Jonas Lukšė, kanklėmis skambino Ieva Žilionytė, broliai Julius ir Jonas Morkūnai grojo akordeonu bei klarnetu.

Pasivaišinę, pasidaliję įspūdžiais kaimynai bei šventės svečiai išsiskirstė, dėkodami vieni kitiems už susitikimą ir atsisveikino iki kitų metų.

Vaida BAREIŠAITĖ

Alvydo Urbono nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija