Atnaujintas 2007 rugpjūčio 29 d.
Nr.64
(1561)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tikėjimo ir vertybių krizė Europoje

Mindaugas BUIKA

Vatikano valstybės sekretorius
kardinolas Tarcizijus Bertonė
iškelia krikščionybės visuomeninę
reikšmę Europai

Demografinės savižudybės pavojus

Aptardami sudėtingą religijos ir moralės padėtį šių dienų Europoje, ekspertai pirmiausia atkreipia dėmesį į kontinento demografinius rodiklius. Gausėjančios skyrybos šeimose, nesantuokiniai vaikai, abortai ir menkas gimstamumas atspindi tą dramatizmą, kurį išgyvena Europos civilizacija XXI amžiaus pradžioje. Šiai padėčiai apibūdinti velionis Dievo tarnas popiežius Jonas Paulius II vartojo sąvoką „Europos demografinė savižudybė“, nes žemyno šalyse gimstančių vaikų skaičius yra žymiai mažesnis nei reikalingas tėvų natūraliai kartai pakeisti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija