Atnaujintas 2007 rugpjūčio 29 d.
Nr.64
(1561)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Su Lietuva širdy

Šilališkiai Dubysos slėnyje

Gausus būrys šilališkių iš įvairių rajono kampelių dalyvavo Ariogaloje, nuostabiai gražiame Dubysos slėnyje, vykusiame tremtinių ir politkalinių sąskrydyje. Į kelionę ryžosi vykti ir rajono ilgaamžis, 101 metus jau atšventęs Paragaudžio ąžuolas Kazys Petrošius, lydimas dukros Elenos ir žento Vlado. Džiugu buvo matyti M. ir S.Mikučius, E.Vismantienę, apsuptus vaikaičių bei kitų artimųjų. Laukuvos tremtinių seniūnė K.Bytautaitė sukvietė gausų būrį laukuviškių, linksmų, mėgstančių dainą. Pajūrio gyventoja R.Baliutavičienė vyko su sesute ir vaikaitėmis, o Z.Linkis, kasmet veždavęsis po tuziną vaikaičių, šiais metais jų gretas šiek tiek sumažino. Į šventę su visa šeima išsiruošė kvėdarniškis A.Lučkauskas. Džiugu buvo matyti tarp mūsų jo sūnų Nerijų.


Sudegintas kurhauzas – Palangos gėdos „paminklas“

Gal ir ne gandai, kad, supleškinus
Palangos kurhauzą, toje vietoje
planuota statyti daugiaaukštį
kazino su restoranais

Vasarotojai, vienadieniai Palangos svečiai iš Lietuvos ar Čekijos, Lenkijos, kitų pasaulio kraštų nesigilina į tai, kas padegė buvusį Palangos įkūrėjų grafų Tiškevičių kurhauzą, kaip baigsis teismų maratonai tarp miesto „valdovų“ ir verslininkų, tik, rodydamas pirštais į nuo 2002-ųjų rugpjūčio riogsančius degėsius, vienas vokietis, hamburgietis, taip ir pasakė: „Dumkopf“. „Durnagalviais“ ar žmonėmis be savigarbos laikomi garsiausio Lietuvos valstybės kurorto šeimininkai, Europos akivaizdoje demonstruojantys savo neūkiškumą, impotentišką tvarto kultūrą. Juk tie penkerius metus nenušluojami degėsiai diskredituoja mūsų, Lietuvos, valstybę ir dėl to turėtų susirūpinti ne tik Palangos meras R.Kirstukas, bet ir prezidentas V.Adamkus, premjeras G.Kirkilas. O gal kaip tik ir siekiama parodyti, kad griuvėsius išvalyti derėtų patikėti kaimynams iš Rytų, kaip tai padaryta Gelbėjimo stotyje? Nenoriu gėdytis lietuvių, bet jaučiu, kaip raudonuoju.


Žolinė daugiaaukščių namų kieme

Rašytojas Leonas Balčiūnas
merui Andriui Kupčinskui
padovanojo savo knygą

Rugpjūčio 15-ąją Kaune jau tryliktą kartą Kovo 11-osios gatvės 43-iojo namo kieme buvo švenčiama Žolinė. Kai šio namo gyventojų, jau 50 metų drauge esančių Onutės ir Albino Staugaičių rūpesčiu kieme buvo pastatytas kryžius, tai atsirado ir ši šventė, kuomet kaimynai susirenka drauge pabūti ir pasidžiaugti.

Šįkart aš, šio namo gyventojas ir Kanos šeimų bendruomenės narys, papasakojau susirinkusiems apie Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventę ir jos kilmę. Viešnia iš Vilniaus prof. Ona Voverienė džiaugėsi, kad mes, skirtingų pažiūrų ir tikėjimų žmonės, galime susivienyti kaip maža kaimynų bendruomenė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija