Atnaujintas 2007 rugsėjo 26 d.
Nr.72
(1569)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Marcinkonyse penktąjį kartą susitiko „senieji ir naujieji“ dzūkai

Rūta Averkienė

Į Marcinkonyse vykusį penktąjį
iš Varėnos krašto kilusių
arba sodybas čia turinčių kultūros,
meno, mokslo, verslo ir politikos
žmonių susitikimą susirinko
gausus būrys žmonių

Tarp susitikimo dalyvių –
skulptorius Antanas Kmieliauskas

Marcinkonyse vyko penktasis iš Varėnos krašto kilusių arba sodybas čia turinčių šalies kultūros, meno, mokslo, verslo ir politikos žmonių susitikimas. Į šį sambūrį Marcinkonyse, Dzūkijos nacionalinio parko etnografinės sodybos kieme, susirinko gerokai per šimtą žymių kraštiečių su šeimomis arba draugais, surengė savo kūrybinių darbų parodą, piešė ir sudainavo šiai progai sukurtą Varėnos krašto himną.

Svečiai buvo sutikti svetingai kaip įprasta Dzūkijoje – vaišinami tradiciniais dzūkiškais patiekalais: grikių „babka“, valgiais iš grybų ir linksminami senovinėmis dzūkiškomis dainomis, kurias atliko Marcinkonių etnografinio ansamblio dainininkai.

Šių susitikimų sumanytojas ir organizatorius Varėnos rajono meras Vidas Mikalauskas pirmajame susitikime, taip pat vykusiame Marcinkonyse, Varėnos krašte sodybas turinčius kultūros, mokslo ir meno žmones ,,pakrikštijo“ „naujaisiais dzūkais“. Penktajame susitikime rajono vadovas pasidžiaugė, kad gyvendami mūsų rajone, ,,naujieji dzūkai“ ne tik poilsiauja, kuria, bet vis labiau įsijungia į kaimo bendruomenių gyvenimą. Nesvarbu, ar savo sodybose jie praleidžia tik savaitgalius, ar jose gyvena po keletą mėnesių į metus. Pasak mero, labai džiugu surinkti naujuosius varėniškius, pamilusius Varėnos kraštą, čia suradusius savo antrąją tėviškę – kūrybai, mokslui, poilsiui. Jis pakvietė menininkus nuolat bendrauti su seniūnijų žmonėmis, ieškoti juose talentų, atskleisti meno paslaptis paprastiems kaimo žmonėms. Meras pastebėjo, kad Varėnos kraštas tapo savotiška kuriančių žmonių Meka, jis turi ypatingą trauką vilioti mokančius prakalbinti meną žmones – gal juos vilioja unikalūs senieji dzūkiški kaimai, pirmapradės gamtos grožis, o gal jie susižavi dzūkų nuoširdumu ir vaišingumu?

Šiuo metu pušynuose išsibarsčiusiuose kaimeliuose ir vienkiemiuose vasaroja, o kai kurie ir nuolat gyvena per 150 dailininkų, rašytojų, keramikų, muzikų, politikų, mokslininkų.

Maždaug trisdešimt metų unikaliame Zervynų kaime gyvenantis rašytojas Juozas Aputis drauge su zervyniškiais kovoja už etnografinio kaimo išlikimą ir išsaugojimą, padeda bendruomenei spręsti įvairiausias problemas.

Visuomet laukiami Merkinėje Jonas ir Aušra Marija Jurašai. Jie įsigytoje sodyboje ant Nemuno kranto kasmet vasaroja po keletą mėnesių ir sako, kad sielos atgaivą suranda būtent Merkinėje.

Kuršių kaime vasaras sodyboje leisdavo dailininkė neseniai mirusi Marija Teresė Rožanskaitė-Piekurienė, jos sūnus tapytojas Marijus ir Pamerkiuose įsikūręs kitas sūnus skulptorius Gediminas Piekuras savo originaliomis idėjomis stengiasi užkrėsti ir aplinkinius kaimo žmones. Sodyboje Kuršių kaime jie buvo surengę keletą savo darbų parodų, o garbaus amžiaus aplinkinių Kuršių, Daržininkų, Senųjų Naniškių kaimų žmones dailininkai irgi prikalbino tapyti. Senolių pieštų angelų paroda buvo eksponuojama Varėnos kultūros centro parodų salėje. Originalūs angelai buvo parodyti ir Europos dailės galerijų lankytojams.

Mažyčiame Rudnelės kaime veikia unikali šiemet į amžinybę iškeliavusios grafikės Gražinos Didelytės galerija, Merkinėje reguliariai vyksta aplinkiniuose kaimuose gyvenančių kūrėjų darbų parodos.

Etnografinėje sodyboje susirinkę „senieji ir naujieji dzūkai“ ją pavertė unikalia parodų sale – čia pat ant klojimo sienų, medžiuose, ant žolės eksponavo savo kūrybos darbus – paveikslus, fotonuotraukas, skulptūras ir kitus dirbinius, skaitė eiles ir prozą, dainavo, muzikavo ir šiaip šmaikštavo.

Susitikime kraštiečiai džiaugėsi, jog ne visuomet turi progą net ir sostinėje susitikti su senais pažįstamais ar kolegomis, o apie tai, jog šie turi sodybas Varėnos krašte, sužino tik iš spaudos ar šiuose sambūriuose.

Susitikime dalyvavo Mielupio kaime sodybą turintis kompozitorius, Kultūros ministerijos sekretorius Juozas Širvinskas, Kalėnų kaime sodybą turintis Virgilijus Noreika, Valkininkų seniūnijoje sodybą turintis žymus skulptorius Antanas Kmieliauskas, Pelekiškių kaime įsikūrusi aktorė Olita Dautartaitė, iš Perlojos kilęs aktorius Tomas Vaisieta, iš Dubičių kilęs žymus kompozitorius Vladas Švedas, sodybą Kuršių kaime turintis Lietuvos ambasadorius Italijoje Šarūnas Adomavičius, Merkinėje sodybą turinti rašytoja Aušra Marija Jurašienė, iš Rudnios – dalininkė Ramunė Vėliuvienė, socialinių mokslų daktaras Jonas Vėlyvis, Pauosupės kaime sodybą turinti dailininkė-keramikė Gražina Švažienė, Rudnelės kaime vasarojantis rašytojas, dramaturgas Kazys Saja, Margionių kaime vasarojantis Nepriklausomybės akto signataras Romualdas Ozolas, Andriūnų kaime poilsiaujantys dailininkai Ona, Bronislovas ir Marius Baliulevičiai, iš Varėnos krašto kilę Danutė ir Bronius Gražiai, dailininkas Romas Žmuidzinavičius, Grybaulios kaime įsikūręs dailininkas Kastytis Skromanas, Zervynų kaime sodybą turintis dailininkas Romualdas Kunca, Mardasavo kaime sodybą turinti rašytojas Valentinas Sventickas, Paulių kaime gyvenanti smuikininkė Raimonda Daunienė su dukromis, dainininkė Daina Bilevičiūtė. Taip pat dažną savaitgalį praleidžia savo sodyboje Miguičionių vienkiemyje ir gabius Varėnos vaikus moko dainuoti varėniškės tautodailininkės Saulė Lazaravičienė, Irena Žukauskienė ir daug kitų garsių Lietuvoje ir pasaulyje žmonių.

Susirinkusieji teigiamai įvertino organizatorių norą nors retsykiais į vieną būrį sukviesti Lietuvoje žinomus žmones.

Susibūrime kiekvienas norintis galėjo prisiliesti prie dailininkų darbo įrankių – drobės, molberto, teptukų, dažų ir šešiose drobėse palikti po keletą potėpių ar net nupiešti paveikslą. Norinčių išbandyti kūrybiniu sugebėjimus netrūko, ir netrukus ekspromtu sukurti paveikslai – kolektyviniai darbai dalyvavo aukcione, kurį organizavo ir vedė pats rajono meras V.Mikalauskas. Dosniausias pirkėjas buvo socialinių mokslų daktaras Jonas Vėlyvis. Nupirkęs paveikslą, jį padovanojo aukcione taip pat dalyvavusiai Kaniavos seniūnijos seniūnei Janinai Pavilionienei, o pinigai už paveikslą buvo įteikti renginyje šauniai muzikavusioms Daunytėms. Kiti paveikslai papuoš Varėnos kultūros centrą.

Susirinkę kraštiečiai pirmą kartą sutartinai dainavo Alberto Antanavičiaus šiai progai sukurtą „Varėnos krašto valsą“. Kiekvienas ,,naujųjų dzūkų“ dalijosi mintimis, kad prisiliesdamas prie amžinųjų Dzūkijos vertybių, „dzūkiško intelekto“, kuriuo žavimasi net ir Europoje, čia stengiasi palikti dalelę savo kūrybos, stengiasi, kad jos paslaptis pažintų ir vietiniai žmonės. Jie kalbėjo apie naujus, čia pat gimusius, kūrybinius sumanymus ir žadėjo noriai įsijungti į vietos bendruomenių gyvenimą.

Varėnos rajonas

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija