Atnaujintas 2008 vasario 22 d.
Nr.15
(1608)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Pradėkime nuo Varnių...

Ar esate kada buvę Varniuose? Ar esate ankstyvą vasaros rytą, dar nepakirdus šio nedidelio miestelio gyventojams, praėję pagrindine Varnių miesto gatve link skverelio, kuriame stovi žemaičių vyskupo, švietėjo ir blaivybės propaguotojo Motiejaus Valančiaus biustas. Ar matėte ryto saulės nutviekstą prieš M. Valančiaus skverelį Žemaičių vyskupystės muziejų, su prie jo esančiomis didingomis vyskupo Merkelio Giedraičio ir vieno pirmųjų raštijos kūrėjo Mikalojaus Daukšos skulptūromis? O kur dar dabartinio varniškio klebono kanauninko Jono Petrauskio rūpestingai prižiūrima, laikas nuo laiko atnaujinama, pagražinama medinė parapinė Šv. Aleksandro bažnytėlė ir didinga, dar vyskupo M. Valančiaus žingsnius ir jo balsą girdėjusi Varnių Katedra – Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia!..

Kodėl aš taip retoriškai viso šito klausiu?

Ogi todėl, kad kasmet, net po keletą kartų apsilankydamas Varniuose regiu didingą šio miesto praeitį, jo gyvą istoriją. Varniai jau nuo seno garsėjo dvasine, švietėjiška ir kultūrine veikla. Čia nuo XV amžiaus veikė mokykla, kunigų seminarija, klestėjo įvairūs amatai. Varniuose gyveno ir dirbo metraštininkas M. Strijkovskis, švietimo propaguotojai vyskupas M. Giedraitis, T. Dobkevičius. Pati ryškiausia Varnių asmenybė – Vyskupas Motiejus Valančius – rašytojas, visuomenininkas, kuris 1858 metais, prieš 150 metų, įsteigė blaivybės broliją. Vyskupas M. Valančius išleido unikalų ir reikalingą veikalą „Žemaičių vyskupystė“. Be to, jis rašė ir leido lietuviškas knygeles vaikams ir suaugusiems. Carinės okupacijos metais palaikė ir rėmė knygnešių veiklą, kovojo su Lietuvos rusinimu, mokslino paprastą liaudį, šelpė vargšus ir neturtinguosius.

XVI a. pabaigoje Varniuose gyveno ir darbavosi lietuviškos raštijos pradininkas, Varnių kanauninkas Mikalojus Daukša, išvertęs iš lenkų kalbos „Katekizmą“ ir „Postilę“, palikęs mums nuostabius žodžius: „Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumo, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją, – sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją,- užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę“.

Ar tai nėra aktualu šiandieną mums, kai neatsikratome rusiškų keiksmažodžių, kai pernelyg „susižavėję“ Vakarais užteršėme savo kalbą ir kultūrą?.. Varniuose dar tebesklando mūsų tautos dainiaus Antano Strazdo dvasia, jo sukurtos eilės, virtusios liaudies dainomis, su plačiai pasklidusia giesme „Pulkim ant kelių“. Atrodo, jog girdi ir vieno iš žymiausių ir produktyviausių XIX a. pirmosios pusės lietuvių kultūros ir literatūros veikėjo Simono Daukanto žingsnius, jo žemaitišką tarmę... Varniuose mokėsi ir Antanas Baranauskas, palikęs mums unikalią poemą „Anykščių šilelis“.

Varniai ne šiaip sau miestelis. Čia buvusiuose vėlyvojo baroko Žemaičių kunigų seminarijos rūmuose, pastatytuose apie 1770 metus, dabar veikia Žemaičių vyskupystės muziejus, turintis unikalią, dar iš tų laikų išlikusią ekspoziciją. Muziejuje esantis Turizmo ir informacijos centras veda ekskursijas po muziejų, Varnių katedrą, miestą, regioną, yra parengę specialias ekskursijas apie vyskupą M. Valančių, sakralinį-architektūrinį paveldą, kryžiuočių žygių pėdsakais. Ekskursantai muziejuje gali nusipirkti knygų apie miestelį ir visą kraštą, suvenyrų. Be to, reikalui esant, suteikiama informacija apie nakvynės, poilsio, maitinimo įstaigų paslaugas. Iš anksto susitarus galima susitikti ir su be galo nuoširdžiu Varnių parapijos klebonu kanauninku Jonu Petrauskiu, iš kurio galima daug sužinoti apie Varnių bažnyčias. Varnių vyskupo Motiejaus Valančiaus vidurinėje mokykloje veikia ekspozicija apie jo vyskupystės metus, literatūrinę veiklą ir blaivybės propagavimą bei tuo metu Varniuose vykusį kultūrinį gyvenimą. Iš anksto susitarus, galima apsilankyti ir šiame muziejuje, daug ką unikalaus jame pamatyti.

Ypač pravartu Varniuose apsilankyti mūsų moksleivijai, jaunimui. Todėl planuodami būsimas ekskursijas, pagalvokime apie kadaise klestėjusius Varnius, turinčius įdomią ir turtingą istoriją.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija