2009 m. liepos 8 d.
Nr. 52
(1744)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Stačiatikių delegacijos vizitas Romoje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
ir Konstantinopolio patriarchas
Baltramiejus I per Šv. Pauliaus metų
atidarymą (2008 m. birželio 28 d.)

Bendras šv. Pauliaus jubiliejaus šventimas

Neseniai vykęs Šv. Pauliaus jubiliejinių metų, skirtų Tautų apaštalo gimimo 2000 metų sukakčiai, pabaigos šventimas turėjo ryškų ekumeninį pobūdį. Šią popiežiaus Benedikto XVI iniciatyvą parėmė Stačiatikių Bažnyčios dvasinis vadovas Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I. Jie abu Šv. Pauliaus metus atidarė vadovaudami Mišparams 2008 metų birželio 28 dieną Romos Šv. Pauliaus bazilikoje. Vėliau šioje šventovėje saugomas Apaštalo relikvijas su delegacijomis aplankė dauguma Rytų Bažnyčių patriarchų ir susitiko su Šventuoju Tėvu.

Pernai antrą kartą Konstantinopolio ekumeninis patriarchas į Romą buvo atvykęs spalio mėnesį, kai dalyvavo Šv. Pauliaus bazilikoje vykusioje Dievo Žodžiui skirtos Vyskupų Sinodo asamblėjos atidarymo ceremonijoje. Šiuo aktu popiežius Benediktas XVI norėjo pabrėžti išskirtinius Apaštalo nuopelnus skelbiant Evangeliją jo didžiosiose misijinėse kelionėse anuometinėje Romos imperijos teritorijoje. Beje, 14 laiškų, parašytų paties šv. Pauliaus, sudaro beveik pusę Naujojo Testamento. Šių Apaštalo evangelizacinių darbų reikšmę Stačiatikių Bažnyčios vyriausieji hierarchai atskirai, dalyvaujant Romos Bažnyčios delegacijai, paminėjo lapkričio mėnesį Konstantinopolyje, tarptautiniame teologiniame kongrese.

Šv. Pauliaus jubiliejinių metų uždarymui patriarchas Baltramiejus I į Romą atsiuntė savo asmeninę delegaciją. Beje, toks apsikeitimas delegacijomis per Romos Bažnyčios globėjų apaštalų Šv. Petro ir Pauliaus iškilmę (birželio 29-ąją) ir Konstantinopolio globėjo apaštalo šv. Andriejaus šventę (lapkričio 30 dieną) vyksta jau keturis dešimtmečius. Pirmą kartą į Konstantinopolį savo atstovus (delegacijai tuomet vadovavo Popiežiškosios Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas belgas kardinolas Johanesas Vilebrandsas) 1969 metų lapkričio pabaigoje pasiuntė popiežius Paulius VI. Atsakydama į tai kitų metų birželio mėnesį švęstose Petrinėse jau dalyvavo tuometinio Konstantinopolio patriarcho Atenagoro I atsiųsta delegacija.

Kartais tokioms broliškoms delegacijoms vadovauja patys Romos ar Konstantinopolio Bažnyčių vadovai. Kaip minėta, pernai į Petrines pradėti Šv. Pauliaus metų, buvo atvykęs patriarchas Baltramiejus I. O 2006 metų lapkritį bažnytinei delegacijai į Konstantinopolio patriarchatą, esantį dabartiniame Turkijos mieste Stambule, vadovavo pats popiežius Benediktas XVI.

Popiežius primena teologinio dialogo svarbą

Į Šv. Pauliaus jubiliejinių metų uždarymo iškilmę Konstantinopolio patriarcho atsiųstai delegacijai vadovavo Prancūzijos stačiatikių metropolitas Emanuelis, kuris taip pat yra Stačiatikių Bažnyčios atstovybės Europos Sąjungoje direktorius. Delegaciją privačioje audiencijoje Vatikane šiltai priėmęs Šventasis Tėvas savo sveikinamojoje kalboje daug kartų citavo Tautų apaštalo mintis apie visų krikščionių vienybės ir santarvės poreikį. Priminęs abiejų broliškų Bažnyčių apaštalo šv. Pauliaus bendrą jubiliejaus šventimą, popiežius Benediktas XVI pabrėžė, kad ir „negalėjo būti kitaip“ susirinkus Kristaus išpažinėjams, siekiantiems  bendrystės. Juk ir Tautų apaštalas karštai ragino „sergėti dvasios vienybę taikos ryšiui“, mokydamas, kad visi tikintieji yra „vienas kūnas ir viena dvasia“ (Ef 4, 34), kalbėjo stačiatikių hierarchams birželio 27 dienos audiencijoje Šventasis Tėvas. Paprašęs perduoti „šiltus ir broliškus sveikinimus“ patriarchui Baltramiejui I ir dėkodamas Viešpačiui už Šv. Pauliaus metų šventimo rezultatus, Popiežius priminė, kad didžiųjų apaštalų dabartinių įpėdinių pagrindinis uždavinys yra būti „ekumenizmo mokytojais“. Jis patvirtino Katalikų Bažnyčios nuostatą „prisidėti kiekvienu įmanomu būdu“ prie visų krikščionių vienybės atkūrimo. Tai kartu ir atsiliepimas į šv. Pauliaus mokymą, kad visi Kristaus išpažinėjai yra pašaukti tapti „viena viltimi“.

Šiame kontekste Benediktas XVI atkreipė dėmesį į Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių vienybės siekiui svarbų Mišrios tarptautinės teologinio dialogo komisijos darbą. Spalio mėnesį Kipre įvyksiančiame  susitikime ši komisija nagrinės esminį Rytų ir Vakarų krikščionių santykių klausimą apie „Romos vyskupo vaidmenį Bažnyčios bendrystei pirmajame tūkstantmetyje“. Nuo bendro sutarimo dėl primato vaidmens iki didžios X amžiaus schizmos ir nuo to, ar bus rastas sprendimas, kaip jį atkurti, daug priklausys tolesnė ekumeninė pažanga.

„Aš noriu, kad katalikų ir stačiatikių dialogo dalyviai žinotų, kad savo maldomis lydime jų darbą ir kad jų pastangas visiškai remia Katalikų Bažnyčia“, – sakė Konstantinopolio patriarchato delegatams Šventasis Tėvas. Jis taip pat reiškė viltį, kad Mišrioje dialogo komisijoje „broliškoje meilėje“ pavyks įveikti nesutarimus tarp pačių stačiatikių atstovų, kurie kartais labai sutrikdo jos darbą. (Paskutinėje plenarinėje komisijos sesijoje, 2009 metais vykusioje Italijos mieste Baryje, kilus ginčams tarp Konstantinopolio ir Maskvos patriarchatų atstovų, pastarieji iš susitikimo pasitraukė.)

Po Šv. Pauliaus metų uždarymo Mišparų Konstantinopolio patriarchato delegacija dalyvavo birželio 29 dienos apaštalų šv. Petro ir šv. Pauliaus liturginėje iškilmėje, kurio metu popiežius Benediktas XVI įteikė palijus jo per pastaruosius metus paskirtiems 34 arkivyskupams.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija