2009 m. liepos 8 d.
Nr. 52
(1744)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Vaikai ugdomi meno mylėtojais

Benjaminas ŽULYS

Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija šiomis dienomis pažymėjo savo gyvavimo dešimties metų sukaktį. Ši organizacija rūpinasi nuo ankstyvos vaikystės mergaitėms ir berniukams diegti meninį skonį, meno vertybių suvokimą, integruotis į platesnę kultūros erdvę. Draugija yra visuomeninė organizacija, vienijanti vaikų daile besirūpinančias auklėtojas, darželiuose dirbančias pedagoges, šių įstaigų vadoves, pradinių klasių mokytojus, visus, kam rūpi mažų vaikų dailė. O tai nelengvas, kantrybės, išminties ir geranoriškumo reikalaująs darbas.

Sukakties proga Kaune, Stasio Šalkauskio kolegijoje, įvyko minėjimas. Vienas jo akcentų – mažųjų dailininkų darbų paroda, pavadinta „Pavasaris eina gėlių takais“. Jų šioje parodoje – apie 90, dar 50 eksponuojama draugijos socialinio partnerio – Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Šančių filiale (Sandėlių g. 7). Antai Saulė Burneikytė iš vaikų lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ savo kūrinėlį pavadino „Gėlių kilimas“, Kotryna Knipaitė iš „Pagranduko“ nutapė darbelį, kurį pavadino „Geltonai žydi krūmas“. Yra ir daugiau šio lopšelio-darželio auklėtinių kūrinėlių. Vilius Kupčikas iš „Vaivorykštės“ savo darbelyje pavaizdavo gėles miške, „Ežiuko“ auklėtinis Rojus Bačėnas pavaizdavo  gėlytes ilgais kotais, Paula Baltaševičiūtė iš Šančių ikimokyklinės įstaigos savo darbelį pavadino „Tulpių kalnai“ – jame daug gražuolių tulpių. Savo darbelius eksponuoja Nedas Ramanauskas, Emilija Vietrinaitė, Patricija Titaitė, kiti vaikai. Net 63 pedagogės iš 22 ikimokyklinių įstaigų pateikė savo auklėtinių darbelius. Ši paroda veiks iki liepos pabaigos.

Minėjime buvo prisiminta, kad 1996 metų pradžioje pedagogei dailės programų autorei Rimantai Matlašaitienei drauge su grupe Kauno vaikų darželių pedagogių kilo mintis burtis į dailės ugdytojų draugiją, ieškoti dailės teorijos ir praktikos ryšių, šviestis ir tobulėti. Šią mintį parėmė Kauno švietimo ir ugdymo skyriaus specialistės Alma Valevičiūtė, Audronė Bukmanaitė. O 1999 metų pavasarį draugija buvo oficialiai įregistruota, ta data ir laikoma jos gimtadieniu. Pirmoji pirmininkė buvo Violeta Židonytė, vėliau – dr. R. Matlašaitienė, o nuo 2007 metų  sausio bendruomenei vadovauja Dainora Čižinauskienė. Jubiliejinės datos dieną šios moterys papasakojo, kad draugijoje nuolat organizuojama vaikų dailės raiška netradicinėje aplinkoje netradiciniu būdu, dalijamasi vaikų dailės ugdymo patirtimi, teikiama teorinė, metodinė pagalba pedagogams, tėvams, visuomenei, rengiamos vaikų ugdymo įstaigų, bendruomenių dailės parodos, šeimų dailės akcijos. Visa tai papildo edukacinės išvykos. Vienos tokių – jau septynerius metus organizuojamos ekskursijos į Kauno botanikos sodą. Kaip kalbėjo pedagogės, čia tiesiog tenka nustebti matant grožį – visomis vaivorykštės spalvomis raibuliuojančius kalnelius, slėnius, medžius ir gėles. Tokių išvykų metu vaikai natūralioje aplinkoje susipažįsta su augalija, išmoksta įminti daugybę paslapčių, praturtėja naujais įspūdžiais. Šie įvairiomis spalvomis bei formomis atsispindi ir parodos darbeliuose.

Siekiant suburti darželių bendruomenę drauge kurti, jau keleri metai žiemos metą organizuojamos vaikų, jų tėvų ir pedagogų fotografijų parodos „Sniego kūryba“, „Sniego ir ledo kūriniai“, „Tapymas ant sniego“, „Ledo skulptūros“, „Žiemos mozaika“. O ką jau kalbėti apie adventines vaikų darbų parodas „Juoda balta“, „Juodos nakties balta tyla“. Įspūdinga paroda –  šeimos angelo lipdymas iš molio, vėliau – balto popieriaus plastika „Balto popieriaus tyli kalba“, „Baltos tylos angelas“, „Stebuklo belaukiant“, „Balta šviesa“. Kaip sako D. Čižinauskienė, taip vaikų kūriniuose atsiskleidžia naujos, visiems prieinamo balto popieriaus lapo savybės, išreikštos vis kitomis dailės technikomis. Pavyzdžiui, adventiniu laikotarpiu jaučiami dvasiniai vaikų išgyvenimai, nusiteikimas laukti kažko nepaprasto, stebuklingo.

Ši draugija išugdė ne vieną lyderę, dailės pedagogę. Draugijos organizacijos ir vadovės, pedagogės  džiaugiasi, kad ikimokyklinių įstaigų bendruomenėje esama žmonių, norinčių ir gebančių įsitraukti į draugijos veiklą. Drauge pastebima, kad tobulinant veiklą, derėtų dažniau ją analizuoti, daryti išvadas, apibendrinimus. Ketinama sudaryti sutartį su Vaikų meninio ugdymo konsultaciniu metodiniu centru. Yra ir daugiau planų – tai naujo dešimtmečio akiračiai.

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija