2010 m. sausio 15 d.
Nr. 4
(1789)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Paminėtos Sausio 13-osios agresijos aukos

Sausio 12-ąją vykusi konferencija Seime

Šalčininkų mokiniai prie atminimo laužo

Parodą Seime apžiūrėjo
Vytautas Landsbergis

Kun. Algimantas Keina kalbėjo
apie dabarties aktualijas

Seime koncertuoja „Kariūnas“.
Priekyje – vadovas
ir dirigentas V. Verseckas

Sausio 12-13 dienomis buvo paminėta 1991 m. sausio 8-14 ir vėlesnėmis dienomis vykdyta sovietų kariuomenės agresija bei pergalė prieš agresorius ir pagerbti žuvusieji.

Sausio 12-ąją Seimo rūmuose vykusioje konferencijoje „Parlamento gynyba 1991 metais“ buvo perskaityti 25 pranešimai. Invokacija konferenciją pradėjęs mons. Alfonsas Svarinskas priminė žuvusiųjų auką, palietė keletą aktualių klausimų – būtinumą grįžti prie tikėjimo, prie tautinių ir krikščioniškų vertybių, paminėjo Prezidentūrai nederantį paveikslą. Konferencijos prelegentai ne tik prisiminė 1991 metų sausio agresiją ir pasipriešinimą jai, bet ir kalbėjo apie šių dienų padėtį (Nepriklausomybės akto signatarai V. Povilonis, A. Patackas – pastarojo pranešimą spausdinsime trečiadienio numeryje). Įdomūs ir reikšmingi buvo kun. R. Grigo, gen. mjr. A. Pociaus, N. Baužytės, V. Vyrukaičio, A. Kliunkos, ats. plk. J. Gečo pranešimai. Po konferencijos ir iškilmingos Parlamento gynėjų-savanorių rikiuotės Seimo paradų galerijoje buvo atidaryta fotoparoda „Parlamento gynyba 1991-ųjų sausį“. Čia pat nuostabias kariškas bei tautines dainas atliko Generolo Jono Žemaičio karo akademijos choras „Kariūnas“ (vad. ir dirig. V. Verseckas, chormeisteris V. Abaris).

Po ceremonialo Nepriklausomybės aikštėje vyko Sąjūdžio valanda. Degant atminimo laužui Nepriklausomybės aikštėje kalbėjo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Europos Parlamento narys V. Landsbergis, ne tik prisiminęs anų dienų tragiką, bet ir neišspręstus nūdienos klausimus, ypač nerangią Generalinės prokuratūros veiklą keliant teisinės atsakomybės klausimą Rusijoje ir Baltarusijoje prisiglaudusiems agresijos prieš Lietuvą vadovams (buvo remtasi ir prezidentės D. Grybauskaitės kritiška nuomone), taip pat kalbėjo ir kitais moraliniais bei teisiniais mūsų valstybės klausimais.

 V. Landsbergis teigė, kad nors daug negerų dalykų yra Lietuvoje, bet vylėsi, kad jie bus išspręsti iki 20-ųjų Nepriklausomybės atkūrimo metinių. Lietuvos tūkstantmečio vidurinės mokyklos (Šalčininkai) direktorius V. Žilius apibūdino Sausio pergalės reikšmę, o mokyklos mokiniai eilėmis ir pagarbos žodžiais išaukštino žuvusiųjų taurumą. Seimo narys K. Uoka atkreipė dėmesį į kai kuriuos sunkiai paaiškinamus Vyriausybės vadovo veiksmus. Prie atminimo laužo taip pat kalbėjo kun. A. Keina ir mons. A. Svarinskas. Kun. A. Keina ne tik prisiminė 1991 metų įvykius, bet ir kėlė dabarties klausimus: ragino jaunimą neemigruoti, kvietė politikus mažinti tautos skurdą, pasisakė prieš Prezidentūroje eksponuojamą nepadorų paveikslą. Mons. A. Svarinskas drąsiu žodžiu ragino priešintis prieš patriotizmą nukreiptoms tendencijoms. Televizijos ekrane buvo rodomi žuvusiųjų portretai, prie laužo kiekvieno jų atminimui degė fakelai. Vėliau prie atminimo laužo  lietuviškas tautines dainas dainavo Šalčininkų mokyklos mokiniai, jaunimo ansamblio dalyviai, Lietuvos Sąjūdžio nariai.

Laužai degė ir prie televizijos bokšto, ir prie Nacionalinio radijo ir televizijos (S. Konarskio gatvėje), o renginiai vyko Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Šv. Jonų bažnyčioje (koncertas „In Memoriam“).

Sausio 13-ąją tęsėsi 1991-ųjų aukų atminimo renginiai. Prezidentūroje buvo įteikti atminimo medaliai Laisvės gynėjams, o iškilmingame Seimo posėdyje Laisvės gynėjų dienai atminti kalbėjo Seimo pirmininkė I. Degutienė, arkivyskupas S. Tamkevičius, žuvusiojo A. J. Povilaičio sūnus Robertas Povilaitis (jis palietė daugybę opių ir spręstinų problemų), Kovo 11-osios akto signataras A. Patackas, istorikas A. Tyla. Posėdį transliavo Lietuvos televizija.

Paskui Nepriklausomybės aikštėje buvo pakelta Valstybės vėliava, Antakalnio kapinėse pagerbtos Sausios 13-osios aukos, o pavakare Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje aukotos šv. Mišios.

Išsamiau apie Seime vykusią konferenciją rašysime ir kai kuriuos joje skaitytus pranešimus spausdinsime trečiadienio ir penktadienio numeriuose.

XXI
Livijos ŠIUGŽDIENĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija