2010 m. liepos 14 d.
Nr. 53
(1838)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Krikščionybės įnašas į civilizaciją

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Chuljanas Herancas

Religinis paveldas ir vertybės

Europos žmogaus teisių teismo išplėstinei kolegijai (Grande Chambre) svarstant Italijos vyriausybės apeliaciją vadinamojoje „Kryžiaus byloje“ verta prisiminti, kad net 22 nacionalinės žemyno vyskupų konferencijos paskelbė savo pareiškimus, kuriuose protestuojama prieš teismo sprendimą uždrausti religinius simbolius mokyklų patalpose. Škotijos episkopato pirmininkas kardinolas Keitas O’Brajenas perspėjo dėl sunkių pasekmių, kurias šis sprendimas gali sukelti daugiakultūrinėje Europos šalių visuomenėje, kur ypač svarbu gerbti senąsias tradicijas ir tikinčiųjų teises. „Iškilo grėsmė žemyno žmonių ir tautų brangiam religiniam paveldui bei autentiškos tolerancijos vertybėms, kurios yra svarbios demokratinei visuomenei, – pažymėjo ganytojas. – Aš turiu viltį, kad Strasbūro teismas (dabartiniame apeliacijos nagrinėjime) palaikys šias vertybes, kurios priklauso mūsų krikščioniškam paveldui“. Kardinolas K. O’Brajenas pripažino, kad sekuliarizuotai visuomenei yra svarbu teisingai išaiškinti, jog „kryžius simbolizuoja Dievo, kuris siūlo laisvę ir išganymą visiems dosnumą. Tai nėra religijos primetimas, bet labiau kvietimas ir krikščionių solidarumo ženklas visiems žmonėms“. Jis priminė, kad Škotijoje, kaip ir kitose Europos šalyse, krikščionišką tradiciją atspindi bažnyčių bokštai, kurie iškalbingai liudija miestų ir kaimų landšaftuose, patvirtindami tautų istoriją ir krikščionybės įnašą civilizacijai.


Svarstymai dėl kryžių Europos teisme

Mindaugas BUIKA

Profesorius Džozefas Veileris

„Trečiųjų šalių“ dalyvavimas

Plataus tarptautinio atgarsio susilaukusioje „kryžių byloje“, kurioje dabar nagrinėjama Italijos vyriausybės apeliacija dėl Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) sprendimo, savo pastabas išsakė trečiosioms šalims atstovaujantis žymus Jungtinių Amerikos Valstijų teisininkas Niujorko universiteto profesorius Džozefas Veileris. Gindamas Italiją oficialiai palaikančių Europos Tarybos narių valstybių – Armėnijos, Bulgarijos, Graikijos, Kipro, Lietuvos, Maltos, Monako, Rumunijos, Rusijos ir San Marino – pozicijas birželio 30 dieną EŽTT išplėstinėje kolegijoje (Grande Chambre) sakytoje kalboje jis paaiškino ankstesnio sprendimo prieštaringumą ir nelogiškumą,


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija