2010 m. liepos 14 d.
Nr. 53
(1838)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Rastas Maironio rankraštis

Bronius VERTELKA

Rastasis Maironio rankraštis

Pavasarį Panevėžio vyskupijos kurijos archyve buvo aptikta Maironio poemos „Mūsų vargai“ rankraščio dalis. Jo autentiškumą patvirtino Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejus. Lietuvos dainiaus rankraštis birželio 8-ąją buvo eksponuojamas Panevėžio kraštotyros muziejuje.

Apie tai, kaip kovo mėnesį buvo surastas rankraštis, pasakojo Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris kun. Eugenijus Troickis. Apie Maironio gilius pėdsakus Panevėžio krašte kalbėjo bibliotekininkė Albina Saladūnaitė. Ji pasakojo, kad Maironis Panevėžyje pašventino Kristaus Karaliaus katedrą, artimai bendravo su vyskupu Kazimieru Paltaroku. Didžiausia tikimybė, kad šis ir pasiėmė poemos „Mūsų vargai“ rankraščio dalį.


Tautodailininkų darbai žavi nuoširdumu

Dr. Aldona Kačerauskienė

Adolfas Teresius. Šv. Petras
išsiveda angelų drožėją. 2009

Visą vasarą iki pat rugpjūčio pabaigos Lietuvos nacionaliniame muziejuje veiks trijų tautodailininkų paroda. Gegužės 20 dieną vykusiame parodos atidaryme muziejaus direktorė Birutė Kulnytė kalbino visus tris autorius. Tačiau jie nebuvo nusiteikę daug pasakoti apie save – už juos tegul kalba darbai. Skulptoriai Adolfas Teresius ir Antanas Jusevičius savo kelią į tautodailę siejo su tėvo Stanislovo paraginimu. Tapytoją Eleną Viesulaitę-Adomaitienę imtis teptuko paragino dailės besimokantis sūnus Stasys. Visi trys autoriai yra daugelio premijų laureatai, jiems suteikti meno kūrėjų statusai, jie dalyvauja Lietuvoje ir užsienyje vykstančiuose kūrybiniuose seminaruose, pleneruose, parodose.


E. Jagomastą ir Vydūną prisiminus

Benjaminas ŽULYS

Tarp žymių mūsų tautos asmenybių esama tokių, kurie prisimenami tik išskirtinėmis progomis. Toks žmogus buvo lietuvių tautos grynuolis – knygų leidėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos rėmėjas, laikraštininkas Eurys Jagomastas. Nors pavardė skamba tarsi nelietuviškai, bet jis buvo tikras lietuvis, gimęs Šilutės rajono Lumpėnų kaime (spėjama, kad jo protėviai kilę iš Lenkijos, Mozūrijos krašto).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija