2010 m. rugpjūčio 11 d.
Nr. 57
(1842)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Grovo Kyburgo kelionė Lietuvon 1397 metais

Vytauto Didžiojo paminklas Jurbarke
(skulptorius – Vincas GRYBAS)
Stasio POVILAIČIO nuotrauka

Rankraštį rado, spėja, Prūsijos archyve prof. I. Žegota-Onacevičius, nežinia ar lotynų, ar vokiečių kalba. Išvertęs į lenkų kalbą, padavė T. Narbutui. Šis išspausdino Mažesniuose istoriniuose raštuose 1856 metais su tokia antrašte: Prūsijos kryžiuočių vyriaus. Špitlerio grafo Konrado Kyburgo 1397 metais atliktos pasiuntinybės pas Lietuvos didįjį  kunigaikštį Vytautą dienoraštis. 1900 metais jį išvertė dr. Jonas Basanavičius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija