2010 m. rugpjūčio 11 d.
Nr. 57
(1842)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Europos politinių ir religinių vadovų susitikimas

Mindaugas BUIKA

COMECE surengtame susitikime
dalyvavo įvairių Europoje
veikiančių religijų lyderiai

Skurdo problema

Reikšminga tradicija tapę nuo 2005 metų vykstantys kasmetiniai Europos Sąjungos institucijų vadovų susitikimai su žemyno religiniais lyderiais patvirtina, kad į Lisabonos sutartį įrašyta nuostata dėl nuolatinio dvasinio ir politinio pasaulio atstovų dialogo yra veiksminga. Reikia tikėti, kad ir atskirų valstybių lygmenyje tokia Briuselio iniciatyva (dažnai kritikuojama, kad bendraeuropinės „mados“ yra brukamos į nacionalinę sritį, bet šiuo atžvilgiu tai tikrai sektinas pavyzdys) bus perimta.


AIDS epidemija ir sąžinė

Mindaugas BUIKA

Vienoje vykusios AIDS konferencijos
metu demonstrantai ragino rūpintis
ŽIV infekuotais žmonėmis

Pripažįstamas Bažnyčios mokymas

Austrijos sostinėje Vienoje surengta XVIII tarptautinė AIDS konferencija buvo „Caritas“ ir kitų katalikiškų paramos organizacijų dėmesio centre. Liepos 18–23 dienomis vykusiame susitikime dalyvavo gausūs šių organizacijų atstovai, kurie dalijosi patyrimu kovojant su šia žmonijos rykšte ir siūlė būdus, kaip įveikti epidemiją. Duomenys patvirtina, kad AIDS, nepaisant tam tikros stabilizacijos, lieka svarbiausia medicinine ir socialine problema: ŽIV infekcijos paliestų žmonių skaičius pasaulyje vis dar viršija 30 milijonų, iš kurių 2,5 milijono yra vaikai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija