2010 m. spalio 6 d.
Nr. 72
(1857)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Visą prasmingą gyvenimą tikėjo, kad Lietuva bus laisva

Kazimieras Dobkevičius

Rašytojas ir žurnalistas
Juozas Kojelis savo namuose

Rodos, dar taip neseniai įžymus JAV lietuvių visuomenės veikėjas, aktyvus ateitininkas, žurnalistas, pedagogas Juozas Kojelis šventė savo 90-ąjį gimimo jubiliejų. Garbusis publicistas jau kuris laikas grįžęs į Lietuvą ir gyvena Kaune. Tačiau net ir būdamas garbaus amžiaus daug dirba: sistemina asmeninį archyvą, tvarko užrašus, rankraščius, ruošia publikacijai ne vieną knygą. J. Kojelis tikrai turi ką prisiminti ir palikti visuomenei, kuri jau seniai laukia prisiminimų knygos.

Juozas Kojelis gimė 1916 m. gruodžio 2 dieną Žemaitijoje, Viekšnaliuose (Luokės valsčiuje). 1935 metais studijavo VDU, 1940 metais baigė Vilniaus universitetą (klasikinę filologiją). 1941–1943 metais Kretingos gimnazijoje dirbo  mokytoju, direktoriaus pavaduotoju. Nuo 1942 metų – LLA narys. 1943 metais, kaip antinacinio pasipriešinimo organizatorius, suimtas ir kalintas gestapo. 1944 metais pasitraukė į Vokietiją. 1945–1948 metais dėstė Miuncheno lietuvių gimnazijoje, kurį laiką buvo jos direktorius. 1949-aisiais persikėlė į JAV. Mokytojavo lietuvių mokyklose Čikagoje, Los Andžele. 1956–1957 metais dirbo lietuvių kalbos instruktoriumi JAV kariuomenės kalbų mokykloje Monterėjuje (Kalifornijos valstija), priklausė Ateitininkų (ir Lietuvoje), JAV LB, ALT, Lietuvių fronto bičiulių, Antinacinės rezistencijos lietuvių politinių kalinių sąjungoms, buvo vienas Amerikos baltų laisvės lygos steigėjų (1981 m.). Nuo 1935 metų bendradarbiauja spaudoje. Su J. Vytėnu redagavo Amerikos lietuvių vardyną (1953 m.), 1970–1973 ir 1978–1980 m. žurnalo „Į laisvę“ redaktorius, išleido publicistikos knygą „Iš nakties į rytą“ (1996 m.), „Tarp rūpesčių ir vilties“ (2001 m.). Apdovanotas Lietuvos Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2002 m.).

  Devyniasdešimt ketvirtuosius metus einantis J. Kojelis pasitiko guvus ir pagal metus labai energingai. Erdvus kambarys, darbo stalas, ant kurio puikuojasi kompiuteris. Šalia sekcijos lentynose chronologine tvarka sudėti aplankai, kuriuose sudėta tai, ką būtina sužinoti visuomenei – pokalbiai su įžymiais išeivijos žmonėmis,  kitų žmonių mintys.

Paklaustas, ar tikėjo Lietuvos laisvės pergale, J. Kojelis nedvejodamas atsakė, kad visada tikėjo, kad Lietuva bus laisva, ir darė viską, ką galėjo, kad ir kiti tuo patikėtų.

J. Kojelis skuba nudirbti neatliktus darbus, nes laikas brangus, o darbų daug.

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija