2011 m. vasario 9 d.
Nr. 11
(1891)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Tęsiamas dialogas su senosiomis Rytų Bažnyčiomis

Mindaugas BUIKA

Popiežių Benediktą XVI sveikina
senųjų Rytų Bažnyčių hierarchai

Sutarimas dėl ekleziologinių principų

Praėjusią Maldų už krikščionių vienybę savaitę popiežius Benediktas XVI ypatingą dėmesį skyrė bendradarbiavimui su protestantais. Tačiau nelieka nuošalyje ir santykių su rytų krikščionimis problema, ypač žinant jų sudėtingą padėtį vietiniuose regionuose, kur jie yra nedidelės mažumos ir patiria politinių bei religinių konfliktų įtampą. Kaip tik sausio pabaigoje Vatikane įvyko Tarptautinės mišrios teologinio dialogo tarp Katalikų Bažnyčios ir Rytų Bažnyčių komisijos susitikimas, kurio dalyvius audiencijoje priėmė Šventasis Tėvas.


Kančios slėpinys tikėjimo šviesoje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI lankosi
Romos A. Džemelio klinikos
vaikų ligų skyriuje

Globa – žmoniškumo matas

Pristatydamas popiežiaus Benedikto XVI laišką šiemetinei pasaulinei ligonių dienai, Popiežiškosios sveikatos apsaugos sielovados tarybos pirmininkas lenkas arkivyskupas Zygmuntas Zimovskis pažymėjo, kad jame apmąstomas „žmogiškosios kančios“ slėpinys krikščioniškojo tikėjimo šviesoje“. Tai yra būtina pirmiausia siekiant išsiaiškinti mūsų „vilties šaltinį“ ir rasti jėgų išgyventi visus patiriamus sunkumus fizinėje ir dvasinėje negalioje. Kita vertus, svarbu pripažinti, kad visi esame pašaukti rūpintis  ligoniais bei gyvenimo pažeistais broliais ir seserimis, kalbėjo arkivyskupas Z. Zimovskis vasario 3 dieną Vatikane surengtoje spaudos konferencijoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija