2011 m. balandžio 20 d.
Nr. 30
(1910)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

„Pax Romana“ gynimas tiesos sąskaita

Jėzaus ir Piloto priešprieša: religinės ir politinės sąsajos popiežiaus Benedikto XVI knygoje

Mindaugas BUIKA

Popiežiaus Benedikto XVI knygos
„Jėzus iš Nazareto“ antroji dalis
susilaukė didelio populiarumo

Teismas nepaisant nekaltumo

Gavėnios pradžioje publikuota popiežiaus Benedikto XVI knygos „Jėzaus iš Nazareto“ antroji dalis susilaukė plataus tarptautinio dėmesio. Ją rekomenduojama skaityti ir aptarti būtent šiuo liturginiu laikotarpiu, kadangi veikale susitelkiama į Didžiosios savaitės įvykius: Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, Jo teismą, kančią, mirtį ir Prisikėlimą. Knygoje pateikta Išganytojo teismo pas Pilotą analizė, be kita ko, įdomi ir visuomeniniu požiūriu, kadangi čia Šventasis Tėvas iškelia ir politinius valdymo ir tiesos paieškos, teisėtumo ir teisingumo santykio klausimus, kurie visada aktualūs.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija