2011 m. balandžio 20 d.
Nr. 30
(1910)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Žemaitijos partizanų kovotojams skirta knyga

Paminkle, skirtame 1944–1954
metais žuvusiems Žvingių
apylinkių partizanams, net penkių
brolių Vaičiulių pavardės

Praėjusiais metais pasirodė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro išleistas atlasas „Vakarų Lietuvos partizanų sritis. Kęstučio, Prisikėlimo, Žemaičių apygardos“. Šis labai reikšmingas leidinys supažindina su Lietuvos partizaninio pasipriešinimo dalimi ir jo nepamirštama istorija. Atlasą parengė: atsakingoji redaktorė Edita Jankauskienė, Rūta Trimonienė ir Dalius Žygelis. Žemėlapius parengė Eitautas Vaitonis. Dailininkas Romas Dubonis.


Paminėta 20 metų sukaktis

Albertas Ruginis

Minėjimo dalyviai Mažeikių muziejuje.
Pirmininkas Albertas Ruginis
apžvelgia organizacijos kelią
Vytauto Ramanausko nuotrauka

Kovo 26 dieną Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje rinkosi buvę politiniai kaliniai ir jų šeimų nariai. Šv. Mišias aukojo buvęs politinis kalinys kunigas Antanas Jurgaitis. Meldėmės už 147 Mažeikių  skyriaus narius, iš kurių per 20 nepriklausomybės metų gyvų beliko tik 34. Kiekvienas politinis kalinys nuėjo sunkų pasipriešinimo okupantams kelią, atlaikė sovietinių tardytojų žiaurumus, lagerių šaltį, badą, alinantį darbą ir prievartą. Kiekvieno gyvenimas vertas rašytojo plunksnos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija