2011 m. balandžio 22 d.
Nr. 31
(1911)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Žemaitis salezietis: siuvėjas, kunigas, kalinys, felčeris, klebonas

Kun. Juozo Fraino SDB (1911 04 25 – 1939 07 02 – 1987 02 14) 100-osioms gimimo metinėms

Romas BACEVIČIUS

Kun. Juozas Frainas Sibire

Balandžio 25-ąją sukaks 100 metų, kai Veiviržėnų parapijos Vyskupiškių kaime (Klaipėdos r.) Anastazijos ir Liudviko Frainų šeimoje gimė būsimasis kunigas ir saleziečių vienuolis Juozas Frainas. Tėvai valdė tik 10 hektarų ūkelį, tačiau jų sūnus tapo išsilavinusiu žmogumi. 1918 metais J. Frainas pradėjo lankyti Veiviržėnų pradžios mokyklą, o 1927 metais baigė Švėkšnos progimnazijos penkias klases. Matyt, jo galvoje brendo mintis siekti kunigystės, nes tų pačių metų rudenį su būriu bendraamžių išvyko į Italiją, Este Manfredini miestą pas saleziečius. 40 km nuo Turino, Peroza Ardžentina miestelyje, saleziečiai lietuviai turėjo atskirą įstaigą, todėl čia atvyko ir Juozas. Tada lietuviai saleziečių įstaigą buvo perėmę iš čekoslovakų, joje nebuvo nei vandentiekio, nei kanalizacijos. Septyniolikmetis Juozas mokėjo dirbti įvairiausius darbus – ir lopyti kelnes, ir adyti kojines, net iš kažkur atsitempė siuvamąją mašiną. Baigęs licėjaus kursą, noviciatą pradėjo Villa Molijoje, o vėliau filosofiją studijavo Folicijoje. J. Frainas buvo paskirtas asistentu ir mokytoju į Perozą. Vyresnieji pastebėjo, kad jis neblogai moka itališkai, todėl paskyrė pasiuntiniu ir supirkėju. Tas amatas jį išmokė nuolankumo.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija