2011 m. balandžio 22 d.
Nr. 31
(1911)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Yra du idealai: Dievas ir Tėvynė

Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. (Kol 3, I)

Aleliuja. 

Šiemet Šv. Velykos vėlyvos. Saulė kasdien aukščiau pakyla. Nebus purvo. Kaimuose bus lengviau pasiekti bažnyčią.

Iš vienos pusės, per Velykas galime ir turime džiaugtis. Iš antros – reikia galvoti ir mąstyti. Kiekvienas žmogus susiduria su savo, Lietuvos, gyvenimo reiškiniais ir pasaulio įvykiais, kurie žmogų užpuola netikėtai.


Ar kas išdrįs sumažinti socialinę atskirtį Lietuvoje?

Nors jau skaičiuojame 22-uosius nepriklausomos Lietuvos metus, tačiau kažkas pas mus yra negerai. Daug rašoma ir kalbama, kad Lietuva išsivaikščioja, nyksta, net prognozuojama, kad po kokių 50 metų didžiąją dalį gyventojų sudarys ne lietuviai. Pavyzdžiui, Panevėžyje kasmet uždaroma po vieną vidurinę mokyklą. Kodėl taip yra? O gal geriau laikytis stručio politikos – įkišti galvą į smėlį ir negadinti nuotaikos...


Konkursas Dievo gailestingumo metams

Skaitovų konkurso laureatai
su komisijos nariais

2011 metus Lietuvos vyskupai paskelbė Dievo gailestingumo metais. Sausio 16 dieną į Telšių Katedrą iš Vilniaus buvo atvežta stebuklingojo Dievo Gailestingumo paveikslo kopija. Balandžio 2–3 dienomis Gailestingojo Jėzaus paveikslas, dažnai vadinamas tiesiog Dievo Gailestingumo paveikslu, buvo pasiekęs ir Tauragę. Nors paveikslas, kuris mums liudija ir primena Dievo gailestingumą, iškeliavo iš mūsų gimtojo miesto, tačiau mes turime būti Dievo gailestingumo paveikslu kitiems. Todėl simboliška, kad prie šios maldos akcijos prisidėjo ir tikybos mokytojai, kurie skatina priimti Dievo gailestingumo žinią, ją liudyti ir skelbti, kad ji paliestų visus moksleivius.


Turtingas „Kraitės“ laisvalaikis

Iš kairės: Julija Čmukienė,
Romana Jonušienė
ir Regina Sabaliauskienė

Kovo 5 dieną Druskininkų pagyvenusių žmonių „Bočių“ bendrija šventė savo 10-ies metų sukaktį. Šioje veikloje nuo pirmųjų dienų aktyviai dalyvauja ir Romana Jonušienė, ne tik įkūrusi etnogrupę, netrukus tapusią klubu „Kraitė“, bet ir trejus metus vadovavusią „Bočių“ bendrijai.

Jubiliejinio renginio metu „Kraitės“ nariai visiems žiūrovams pakėlė nuotaiką išradingai pačių sukurtais Užgavėnių personažais ir juos atitinkančiais žodžiais.


Popietė, skirta gailestingumui

Dvasinio fakulteto klausytojai
dėkoja kun. mgr. Andriui Šukiui
už paskaitą „Gailestingumas – kaip
priemonė pasaulį regint prisikėlusį“

Norėdami geriau suvokti, kokiu tikslu šie metai paskelbti Dievo Gailestingumo metais ir kaip esame raginami juos išgyventi, balandžio 6 dieną Biržų TAU (Trečiojo amžiaus universiteto) Dvasinio fakulteto klausytojai rinkosi į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios parapijos namus. Čia Nemunėlio Radviliškio parapijos administratorius kunigas mgr. Andrius Šukys skaitė paskaitą tema „Gailestingumas – kaip priemonė pasaulį regint prisikėlusį“. Kun. A. Šukys kalbėjo, kad norint atkreipti dėmesį į Dievo meilę, reikia nuolat prisiminti, kad XX amžiaus viduryje dieviškasis gailestingumas ištryško iš Jėzaus širdies raginimu atsiversti, tikėti Evangelija. Dievas yra gailestingas žmogui, o žmogus turi būti gailestingas savo artimui. Kunigas Andrius priminė, kad Gavėnios metu kiekvienas turi progą pajusti, kaip Jėzus Kristus iš meilės mums ant Kryžiaus paaukojo savo gyvybę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija